Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Posibilitati de finantare pentru integrarea grupurilor defavorizate

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse a lansat in aceasta luna apelul pentru intocmirea de proiecte referitoare la devoltarea si diversificarea serviciilor sociale din cadrul Programului Phare 2004 - 2006 "Coeziune economica si sociala", termenul limita de depunere a documentelor fiind 7 decembrie 2007. "Obiectivele specifice au in vedere dezvoltarea serviciilor sociale, primare si specializate pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile precum si realizarea de parteneriate efective intre autoritatile publice locale si organizatiile neguvernamentale care activeaza ca furnizori acreditati de servicii sociale. Conform ghidului solicitantului sint eligibili pentru a participa la selectia de proiecte ca aplicant principal: directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul consiliilor judetene, serviciile publice de asistenta sociala sau compartimentele de asistenta sociala, din cadrul consiliilor locale sau orice alta structura creata la nivelul consiliului local cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale, institutiile publice care au constituite compartimente/unitati de asistenta sociala cum ar fi: scoli, spitale, universitati, penitenciare, politie, mitropolii, episcopii", se precizeaza intr-un comunicat al Directiei de Munca si Protectie Sociala Braila.
Categoriile vulnerabile la care fac referire reprezentantii MMFES sint copiii cu situatii financiare precare, tinerii care provin din centrele de plasament dar si virstnicii care au nevoie de sprijin.
Ghidul solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006 in format electronic poate fi accesat pe pagina de internet la adresa http://www.mmssf.ro/website/ro/amposdru_a.jsp. Intrebari referitoare la licitatia deschisa pot fi adresate pe adresa de e-mail: serviciisociale2006@amposdru.mmssf.ro sau la numarul de telefon 021/3150207.
Categorie articol: 

Comentarii