Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 70.000 de braileni nu sint asigurati medical

In contextul dispozitiilor legale care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale pe toate domeniile de activitate suportate din fondul asigurarilor de sanatate, Casa de Asigurari Sociale de Sanatate a negociat si incheiat in anul 2008 un numar de 396 contracte cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice din judetul Braila.
In asistenta medicala primara s-au incheiat 142 de contracte, din care 97 in mediul rural si 45 in mediul urban. Din datele furnizate de conducerea CJAS, in cursul anului trecut, 42 de furnizori au beneficiat de majorarea valorii de referinta a prestatiei medicale cuprinsa intre 10 si 60% in raport cu conditiile in care isi desfasoara activitatea, procente stabilite anual de comisia mixta formata din reprezentanti ai Autoritatii de Sanatate Publica si Casa de Asigurari de Sanatate Braila.
Dupa cum am aflat de la dr. Mariana Tarachiu, director general al CJAS, valoarea contractelor pentru asistenta medicala primara se determina prin tarif pe persoana asigurata, conform listei proprii de asigurati si tarif pe serviciu medical pentru unele servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, servicii prevazute in pachetul minimal de servicii medicale si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ. In aceste conditii, pe listele medicilor de familie sint inscrisi 310.025 asigurati, din totalul de 381.131, cit numara populatia judetului Braila.

38 de contracte in asistenta medicala

In anul 2008, CJAS a incheiat 38 de contracte in asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate in specialitatile clinice si a negociat cu furnizorii de servicii medicale pachetul de baza pe fiecare specialitate si pachetul minimal pentru persoanele neasigurate. "In ceea ce priveste asistenta medicala de specialitate din ambulatoriul de specialitate in specialitatile paraclinice, anul trecut, numarul de investigatii paraclinice negociat intre furnizorii de investigatii medicale paraclinice si Casa de Asigurari de Sanatate s-a stabilit in limita numarului de investigatii paraclinice necesar pe total judet, determinat de Casa de Asigurari, Autoritatea de Sanatate Publica si de colegiile teritoriale ale medicilor, cu incadrarea in 90% din suma prevazuta cu aceasta destinatie", a precizat dr. Mariana Tarachiu. Potrivit sursei citate, la stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de servicii paraclinice s-au avut in vedere criteriile privind selectia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoarele de analize medicale si radiologie si imagistica medicala. Astfel, la inceputul lunii aprilie 2008 s-au incheiat contracte cu 9 laboratoare, 4 contracte cu furnizori externi-Constanta si Techirghiol pentru RMN si scintigrafie (explorare radioizotopica - n.r.), iar pentru Bucuresti analize de laborator la Institutul "Victor Babes" si 4 contracte cu servicii medicale de radiologie si imagistica.
Din fondul de investitii paraclinice s-au incheiat 6 acte aditionale la contractele de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitatile clinice pentru acei furnizori ai caror medici prestatori au facut dovada competentei in ecografie. Totodata, s-au incheiat 60 de acte aditionale de furnizare de servicii medicale in specialitatea dentara.

Contracte cu farmaciile si unitatile spitalicesti

In anul 2008, CJAS a incheiat contracte pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare a sanatatii cu 4 furnizori: 2 baze de tratament in statiunea Lacu Sarat , un cabinet medical de recuperare organizat conform OUG 124/2004 si Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Judetean, cu doua cabinete medicale de recuperare.
Pentru servicii medicale de urgenta prespitaliceasca s-a incheiat un contract pentru servicii si transport sanitar, pentru dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice s-au incheiat 58 de contracte, iar pentru ingrijiri la domiciliu 4 contracte.
Pentru serviciile medicale farmaceutice, suma alocata a fost repartizata pe cei 55 de furnizori de servicii farmaceutice, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului -cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008.
In asistenta spitaliceasca, CJAS a incheiat anul trecut 5 contracte de furnizare de servicii medicale, iar la semnarea acestora s-a avut in vedere numarul de paturi, conform structurii pe fiecare spital, nivelul optim de utilizare a acestora si durata optima de spitalizare, numarul de cazuri externate si numarul de servicii spitalicesti pe tipuri de cazuri rezolvate, serviciile efectuate in regim de spitalizare. Totodata, CJAS a incheiat si un contract de furnizare de servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala cu Spitalul Judetean de Urgenta.
La capitolul "medicamente si materiale specifice utilizate in spital si ambulatoriu pe baza de programe nationale cu scop curativ", in anul 2008 CJAS a incheiat doua contracte cu unitatile sanitare pentru boli cronice cu risc crescut . Este vorba despre tratamentul bolnavilor de tuberculoza si un contract incheiat cu Spitalul Judetean pentru subprogramele nationale privind accidentele hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie, subprogramul diabet, oncologie, HIV/SIDA, osteoporoza, precum si tratamentul prin endoprotezare.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii