Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 4.500 de brăileni s-au angajat de la începutul anului

Peste 4.500 de brăileni au reuşit să se angajeze de la începutul anului, în urma activităţilor desfăşurate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM). Astfel, în primele 8 luni ale anului, au fost cuprinse în măsuri active aproximativ 7.732 persoane, iar 4.554 au dobândit statutul de persoană ocupată. Analizând structura pe grupe de vârstă a persoanelor ocupate prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă al AJOFM Brăila, observăm că ponderea cea mai ridicată este deţinută de persoanele cu vârsta între 35-45 ani. Mai exact, 12,8% aveau vârsta sub 25 ani, 21,6% între 25-35 ani, 33,7% între 35-45 ani, iar 31,9% cu vârsta mai mare de 45 ani. Structura pe niveluri de pregătire a fost următoarea: 13,1% cu nivel de pregătire primar, 26,9% cu nivel de pregătire gimnazial, 31,7% cu nivel de pregătire profesional sau şcoala de arte şi meserii, 20,7 % cu nivel de pregătire liceal sau postliceal, 7,6 % cu nivel de pregătire universitar. Astfel, observăm faptul că 71,7 % dintre persoanele ocupate, au nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional sau şcoala de arte şi meserii. Dintre persoanele ocupate 26,4 % proveneau din mediul rural, iar 73,6 % din mediul urban.
Solicitanţii de loc de muncă au participat la următoarele măsuri active: informare, consiliere şi orientare profesională, servicii de medierea muncii, cursuri de formare profesională, completarea veniturilor salariale ale şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului, stimularea mobilităţii forţei de muncă, prime de încadrare pentru absolvenţi, subvenţionarea locurilor de muncă etc.
Categorie articol: 

Comentarii