Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peste 100 milioane de euro pentru micro-întreprinderi şi turism

Începând cu această săptămână, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a lansat o nouă sesiune în cadrul căreia primeşte proiecte ce vizează sectorul "creare-dezvoltare micro-întreprinderi" precum şi "încurajarea activităţilor turistice". Concret, în perioada 12 octombrie - 6 noiembrie, este în derulare a treia sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 312 "Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi" şi Măsură 313 "Încurajarea activităţilor turistice", cu o alocare de 47,92 milioane euro, respectiv 68,02 milioane euro.
Ambele măsuri se încadrează în Axa III - "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale, prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Pentru Măsura 312, beneficiarii eligibili sunt micro-întreprinderile având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la două milioane euro echivalent în lei. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 200.000 euro. Pentru Măsura 313, beneficiarii eligibili sunt micro-întreprinderile, persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. De asemenea, de acest sprijin pot beneficia comunele, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizată doar între comune, precum şi ONG-urile.
Potrivit datelor furnizate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), în cele două sesiuni anterioare pentru Măsura 312 au fost depuse 144 proiecte, din care unul singur din Brăila, iar în ceea ce priveşte Măsura 313 au fost primite 273 proiecte din întreaga ţară, dintre care 3 din Brăila.
Cele două măsuri fac parte din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) care stabileşte politicile şi acţiunile de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, având la dispoziţie fonduri europene de peste opt miliarde de euro provenite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii