Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor

Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/137130
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Brăila, 29 iulie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferinţa de lansare a proiectului
"O carieră de succes prin practică, consiliere si orientare profesională a tinerilor"

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila a organizat luni, 28 iulie 2014, Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU „O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor, începând cu ora 15,00 la Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila - corp 2 din strada Petru Maior nr. 20, Brăila.
Domnul Manager de Proiect Constantin Gherghinoiu a precizat ca acest proiect contribuie la sprijinirea elevilor din învăţământul preuniversitar - anii terminali - în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii prin:
• Oferirea de servicii optimizate de consiliere în vederea orientării corecte în carieră;
• Creşterea performanţei stagiilor de practică;
• Utilizarea metodelor inovative de învăţare de tip „firme de exerciţiu".
Domnul Coordonator Experţi Consiliere Profesională Marian Closca a punctat faptul ca proiectul urmăreste dezvoltarea competenţelor practice ale elevilor şi oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare corectă în carieră, pe termen lung vizând să contribuie la diminuarea decalajului existent în prezent între cunoştinţele dobândite la şcoală şi nevoile concrete de pe piaţa muncii, sporind astfel şansele realizării unei tranziţii mai facile de la şcoală la viaţa activă.
Domnul Coordonator Firme Exerciţiu Andrei Puia a mentionat ca un important beneficiu al proiectului este reprezentat de dezvoltarea economică şi socială, prin optarea de către absolvenţii din cadrul proiectului pentru o carieră antreprenorială, deci dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă.
În cadrul conferinţei au fost abordate teme precum: „Proiectul PRACTIS - obiective, grup ţintă, rezultate asumate", „De la virtual la real prin FE", „Ce aşteptări am de la Practis?".
Persoanele care au participat sunt cadrele didactice / responsabili cu proiecte, directori / directori adjuncţi şi reprezentanţi ai elevilor de la colegiile / liceele din municipiul şi judeţul Brăila, precum şi: reprezentanţi ai beneficiarului, reprezentanţi ai partenerului, reprezentanţi ai mass-media.
Proiectul „O carieră de succes prin practică, consiliere şi orientare profesională a tinerilor este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Panait Cerna" Brăila.

Persoana de contact:
Numele: Iulian DANIELESCU
Funcţia: Reprezentant legal
Instituţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Telefon: 0239 619 160

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii