Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noi reguli pentru atestarea viitorilor administratori de bloc

* administratorii cu atestat pe perioadă nedeterminată nu vin la viitoarele examinări pentru reatestare *

Consilierii municipali au aprobat un nou set de măsuri în ce priveşte organizarea şi susţinerea examenului de atestare a administratorilor de imobil. Astfel, sunt acceptaţi la viitoarele examinări pe care le va organiza Primăria doar persoanele care au cel puţin bacalaureatul, dar şi cunoştinţe de operare PC. În plus, trebuie să facă dovada unui cazier judiciar curat ca lacrima. Cererea pentru înscrierea la examen va fi una tip şi va trebui însoţită la dosarul de candidatură de un CV, copii ale actelor de identitate, actelor de studii, cărţii de muncă, plus certificat de cazier judiciar şi o adeverinţă de la medicul de familie cu rezoluţia "apt de muncă". Mai trebuie depuse în copie şi actele proprietate a candidatului asupra bunurilor mobile sau imobile deţinute pe care le aduce ca garanţie materială viitorului angajator, adică asociaţiei de proprietari unde va lucra după atestare. Taxa de examinare este de 40 de lei. Examenul va consta în proba de testare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (Microsoft Office şi Internet) o probă scrisă ce va conţine subiecte din legislaţia specifică domeniului administrare AP, din legea contabilităţii şi cunoştinţe tehnice şi juridice de bază. Concret, vor fi 10 întrebări tip grilă şi 3 probleme aplicative. Lucrările scrise vor fi notate de la 1 la 100, iar punctajul minim de promovare a examenului va fi 70. După proba scrisă urmează susţinerea interviului, ocazie cu care fiecare membru al comisiei va adresa întrebări candidaţilor. "Administratorii autorizaţi pe perioadă nedeterminată nu vor veni la viitoarele examene, doar cei care au atestat pe perioadă determinată şi le expiră atestarea ori persoanele neatestate care fie lucrează, fie vor să lucreze ca administratori de AP. Faţă de vechiul regulament, s-a venit acum cu o serie de măsuri menite să pună ordine în acest domeniu, dat fiind numărul mare de reclamaţii. De exemplu, se cere dovada deţinerii unei diplome de BAC sau a unui cazier fără probleme, ca să enumăr doar câteva dintre noutăţile impuse de noul regulament", ne-a declarat viceprimarul Alexandru Dănăilă, cel care are în coordonare Asociaţiile de Proprietari, adăugând că urmează o perioadă de informare a persoanelor interesate cu privire la noile reguli şi abia după aceea va fi organizată o primă examinare.
Serviciul din cadrul Primăriei care se ocupă direct de AP-uri va comunica în scris conducerii asociaţiei de proprietari în cazul neatestării administratorului care deja îşi desfăşoară activitatea în cadrul respectivei asociaţii, context în care se aşteaptă convocarea de urgenţă a adunării generale a proprietarilor pentru iniţierea demersurilor în vederea angajării unui administrator atestat. Numărul maxim de apartamente pe care le poate administra o persoană atestată este de 400, cu excepţia AP deja constituite şi care au un număr mai mare de apartamente.
De menţionat că, la acest moment, în oraş există circa 900 de asociaţii de proprietari.
Categorie articol: 

Comentarii