Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Medicina profilactică – o prioritate pentru PSD

Starea de sănătate a populaţiei este o prioritate majoră pentru PSD. Prin îmbunătăţirea stării de sănătate înţelegem toate măsurile luate în vederea asigurării pe termen lung a unei vieţi de calitate şi a longevităţii.

În acest sens, PSD propune identificarea nevoilor de sănătate ale populaţiei şi organizarea personalului şi a unităţilor medicale în vederea furnizării tuturor serviciilor de sănătate necesare pentru promovarea sănătăţii, prevenirea bolilor, diagnosticarea şi tratamentul bolilor şi reabilitarea fizică, socială şi profesională.

Una dintre măsurile pe care PSD o susţine este profilaxia. Prin profilaxie se înţelege ansamblul măsurilor medico-sanitare impuse pentru prevenirea apariţiei şi a răspândirii bolilor. În medicina modernă, promovată de PSD, accentul cade pe măsurile de tratament profilactic deoarece şansa de reuşită este mult mai mare, iar costurile tratamentului sunt mai mici în cazul prevenţiei decât în cazul tratamentului curativ.

Măsurile profilactice pot fi primare, care au ca obiectiv prevenirea bolilor la persoanele care încă nu au dezvoltat boală şi măsuri profilactice secundare – care au ca scop prevenirea reapariţiei bolii la persoanele afectate, inclusiv spitalizare şi urmărirea pacienţilor. Eforturile financiare în profilaxia secundară sunt foarte mari şi includ investiţiile în spitale, ambulatorii de specialitate şi tot ce înseamnă reţea sanitară. Pe de altă parte, profilaxia primară îşi face din ce în ce mai mult loc în atenţia PSD. Impactul profilaxiei primare este de durată şi are ca şi rezultat scăderea cheltuielilor în reţeaua de sănătate şi un management mai bun al fondurilor existente. Profilaxia primară se bazează pe principiul “Este mai uşor şi mai puţin costisitor să previi apariţia bolii decât să tratezi boala …”

O componentă importantă a medicinii profilactice primare este educaţia sanitară.

Formarea nivelului de cultură sanitară are loc în sânul familiei, în şcoală şi apoi în tot timpul vieţii, în cadrul societăţii, în cadrul instituţiilor şi a societăţilor culturale, ştiinţifice, sportive, medico-sanitare, etc.

Procesul de ridicare a nivelului de cultură sanitară a populaţiei se consideră a fi nu numai o sarcină obligatorie, ci şi ca un sector al activităţii cultural-educative generale.

PSD îşi îndreaptă atenţia spre dezvoltarea de proiecte de educaţie sanitară, educaţie care să înceapă din grădiniţă şi să continue în şcoală, şi ulterior în viaţa de zi cu zi.

În cadrul PSD sunt persoane capabile să dezvolte proiectele şi să le facă atractive pentru cei cărora li se adresează.

Prioritatea PSD este de a dezvoltă o societate sănătoasă şi informată. Vom îndrepta tot efortul şi resursele în acest scop.

Scopul acestor demersuri constă în reducerea cazurilor de îmbolnăviri, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii populaţiei.

 

Medic Voineag Cristiana

Consilier Local Municipal
Categorie articol: 

Comentarii