Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mâine este licitaţia electronică pentru reabilitarea fântânilor de la Palatul Administrativ

Concret, miercuri, 23 iunie, la ora 14.00 va începe licitaţia electronică, etapă în care firmele înscrise la licitaţie se vor duela în oferte financiare, preţul fiind unicul criteriu de atribuire a contractului cu o valoare de aproape 11 milioane de lei fără TVA. Lupta din spaţiul virtual al SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) va dura 24 de ore, răstimp în care ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă, precum şi numărul participanţilor înscrişi, cu precizarea că licitaţia nu se prelungeşte automat în cazul modificării clasamentului. Pasul minim de licitare anunţat este de 10.983,75 lei.
În esenţă, proiectul pentru care se va licita vizează reabilitarea unei suprafeţe totale de circa 12.000 mp alcătuită din: pardoseli, spaţii verzi, bazine, jocuri de apă şi trepte. În proiect sunt prinse lucrări clasificate în 3 mari obiective, pornind de la platformele pietonale de promenadă, continuând cu lucrări de remodelare peisageră şi amenajare spaţii verzi, până la reabilitarea ansamblului de fântâni arteziene.
În ce priveşte finanţarea, aceasta este asigurată prin POR (Programul Operaţional Regional) 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere. Durata contractului ce urmează a fi încheiat cu firma câştigătoare a licitaţiei este de 24 de luni de la atribuire.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii