Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitatie de proiecte pe tema "Dezvoltarii formarii continue a cadrelor din invatamintul preuniversitar"

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pune la bataie 800.000 de euro pentru o licitatie de proiecte privind "Dezvoltarea formarii continue a cadrelor din invatamantul preuniversitar". Se pot depune proiecte care propun programe de formare pentru profesorii din liceele din mediul rural si care sa conduca la dezvoltarea lor profesionala, in conformitate cu noile curricule si pe baza analizei de nevoi si a principiilor privind educatia si formarea. Marimea finantarilor care pot fi acordate pentru proiectele propuse poate fi intre minim 35.000 de euro si maxim 65.000 de euro, adica maxim 97% din bugetul total al proiectului. Diferenta de 3% trebuie acoperita din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia sau din alte surse decit cele provenind din bugetul Comunitatii Europene.
Pot solicita finantari persoane juridice romane, non-profit sau orientate spre profit, publice sau non-publice, care depun o cerere fie ca solicitant individual, fie in parteneriat. Astfel de organizatii pot fi: Case ale Corpului Didactic, universitati, fundatii, asociatii profesionale, ONG-uri si alte organizatii relevante de formare sau consultanta, care au ca obiect de activitate pregatirea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic din invatamintul preuniversitar, precum si organizatii sau institutii care implementeaza programe internationale la care Romania participa sau programe cu finantare internationala al caror beneficiar este Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Solicitantii eligibili trebuie sa propuna programe de formare profesionala pentru cadrele didactice sau managerii liceelor din mediul rural, care raspund nevoilor de formare specifice si care indeplinesc conditiile prezentate in Ghidul Solicitantului.
Programele de formare propuse trebuie sa fie organizate pentru minim 80 de persoane si sa asigure un numar de minimum 90 de credite transferabile pentru fiecare participant.
Durata proiectelor propuse nu trebuie sa depaseasca 12 luni.
Ghidul solicitantului impreuna cu toate anexele sale sint disponibile pe pagina web a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor http://www.mdlpl.ro/ sau http://www.mie.ro/_documente/licitatii_active.htm.
Termenul limita de depunere a cererilor de finantare este 15 octombrie 2007, ora 16.30 si se vor depune la sediul Centrului National de Formare a Personalului din Invatamintul Preuniversitar, str. Spiru Haret nr.10, cam. 32, etajul 1, sector 1.
Categorie articol: 

Comentarii