Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitaţii pentru reabilitarea a două staţii de epurare în judeţ

Compania de Utilităţi Publice "Dunărea" Brăila a lansat zilele trecute în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul privind lansarea a două noi licitaţii privind adjudecarea unor lucrări în cadrul unui proiect major ca valoare şi importanţă pe partea de infrastructură apă-canalizare. Este vorba despre două contracte de lucrări aferente reabilitării şi extinderii staţiilor de epurare din Însurăţei şi Făurei, a căror valoare cumulată se cifrează la peste 28 milioane de lei fără TVA. Finanţarea este asigurată în cadrul unui program european ce acordă un grant de peste 77%, mai precis este vorba despre Programul Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară 1 - "Extindere şi modernizare sisteme de apă şi apă uzată". Prima licitaţie va avea loc în cazul investiţiei de la Făurei, pe 7 iunie, iar la diferenţă de o săptămână, adică pe 14 iunie, este programată licitaţia pentru lucrările de la staţia de epurare Însurăţei. Ca valoare a lucrărilor, investiţiile se prezintă astfel: contractul aferent proiectului de la Însurăţei are o valoare de 14,74 milioane de lei fără TVA, iar cel de la Făurei este de 13,48 milioane lei (tot fără TVA), pe două componente majore: proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente. În ambele cazuri, termenul de finalizare expiră la 30 de luni de la data atribuirii contractelor. Firmelor interesate li se solicită constituirea unor garanţii de participare de 147.445 lei, pentru licitaţia aferentă proiectului de la Însurăţei, respectiv 134.814 lei pentru Făurei, precum şi a unor garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea contractelor, fără TVA. În afară de dotările tehnice minime, ofertanţii mai trebuie să facă dovada că au realizat între anii 2007 - 2009 o cifră de afaceri medie de minim circa 30 milioane - pentru contractul de la Însurăţei şi aproape 27 milioane la Făurei. În plus, trebuie să depună şi declaraţii bancare privind disponibilităţile financiare ori posibilitatea accesării unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar pe 6 luni, în cazul fiecărui contract. În ce priveşte dovada experienţei similare în lucrări, cerinţele din anunţurile de licitaţii fac referire distinctă atât pe partea de proiectare, cât şi pe cea de execuţie. Aşa cum am spus, procedura aleasă pentru atribuirea celor două contracte este licitaţia deschisă, având criteriu de atribuire varianta cu "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", cu menţiunea că nu se va organiza o licitaţie electronică pentru stabilirea câştigătorului. Pentru Însurăţei termenul limită pentru primirea ofertelor este 14 iunie, iar la Făurei 7 iunie, orele 11.00. O oră mai târziu, în zilele menţionate, la sediul CUP Dunărea se deschid ofertele.
De asemenea, în ambele proceduri, organismul competent pentru căile de atac este Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
Reamintim că la finele anului trecut, CUP Dunărea împreună cu Primăria Brăila şi Consiliul Judeţean au organizat o conferinţă de lansare a unui proiect european pe parte de infrastructură apă-canalizare. Pe scurt, valoarea totală a proiectului este de 95,7 milioane euro, din care 73,8 milioane euro (adică 77,18%) îl reprezintă grantul european, 11,3 milioane euro (adică 11,8%) - contribuţia de la bugetul de stat, 1,7 milioane euro (adică 1,18%) - contribuţia de la bugetele locale şi, în final, 8,8 milioane euro (9,21% din valoarea proiectului) este contribuţia CUP Dunărea, cu menţiunea că sumele nu includ şi TVA.
Beneficiarii finali ai lucrărilor incluse în proiect sunt CJ Brăila, Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) din Brăila, Chiscani, Vădeni, Ianca, Însurăţei, Făurei, Viziru şi Tufeşti, precum şi CUP Dunărea, ca operator reginal.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii