Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ISU Brăila va primi autospeciale noi

* valoarea totală a achiziţiei este de peste 41 milioane de lei plus TVA

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Sud-Est" pentru Situaţii de Urgenţă a lansat, de curând, o licitaţie europeană în vederea cumpărării mai multor autospeciale pentru dotarea judeţelor membre, printre care şi Brăila. Contractul vizează, de fapt, achiziţia de "echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, în vederea dezvoltării serviciilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Sud - Est" şi are o valoare totală de 41, 43 milioane de lei fără TVA. Contractul este împărţit pe 4 loturi, după cum urmează: lotul 1 - 18 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, de capacitate mare, plus alte 18 autospeciale de capacitate medie (valoarea lotului este de 26,838 milioane lei fără TVA); lotul 2 - o autospecială de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane plus 6 autospeciale pentru descarcerări grele (5,355 milioane lei fără TVA); lotul 3 - două autospeciale de cercetare NBCR (3,444 milioane lei fără TVA) şi, în fine, ultimul lot - 12 ambulanţe de prim ajutor tip B 4x2 plus 6 ambulanţe de reanimare tip C 4x2 (5,796 milioane lei fără TVA). Aceste maşini ar urma să ajungă în cele 6 judeţe membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sud-Est", adică Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea. De precizat că finanţarea este asigurată prin intermediul unui proiect european, mai precis Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale".
Participanţilor la procedura de achiziţie în calitate de ofertanţi li se solicită să constituie garanţii de participare precum şi o garanţie de bună execuţie de 5% din valoarea lotului pentru care licitează.
Pentru a se califica la licitaţie, ofertanţii trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani au realizat o cifră de afaceri între 6 şi 50 milioane de lei, dar şi că au livrat produse similare cu valori cuprinse între 3 şi 25 milioane lei, în funcţie de loturile pentru care licitează. Licitaţia deschisă va avea criteriu de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Termenul limită de depunere a ofertelor expiră pe 1 noiembrie, ora 10.00, iar o oră mai târziu se deschid plicurile cu oferte la sediul asociaţiei din Constanţa. Organismul competent pentru căile de atac rămâne Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Categorie articol: 

Comentarii