Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute

•  proiect de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare KA1 – Erasmus plus derulat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila derulează, în periada 01.09.2017 – 31.10.2018, proiectul “Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţii plăcute”, proiect de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare KA1 – Erasmus. Acesta îşi propune formarea profesională şi personală a profesorilor care să vină în sprijinul copiilor cu nevoi speciale, în vederea reducerii abandonului şcolar şi a integrării lor sociale. Echipa care se ocupă de acest proiect este formată din profesorii Diana Mândreanu – manager, Anca David – coordonator proiect, Georgeta Bălan – responsabil cu comunicarea şi evaluarea, Carmen Budur – responsabil cu formarea, Mariana Ionela Iordache – responsabil cu monitorizarea şi imaginea proiectului, Ionica Cloşcă - secretar.

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesorilor psihopedagogi, logopezi şi a profesorilor de sprijin pentru a preveni excluziunea şcolară;

depistarea de noi metode şi mijloace de predare-învăţare şi evaluare;

îmbunătăţirea metodelor de lucru cu copiii cu nevoi speciale prin folosirea metodelor activ-participative, folosirea tehnologiei moderne şi prin realizarea de activităţi out-door; Compararea sistemelor educaţionale şi realizarea unor proiecte ameliorative pentru învăţământul special.

Furnizorii de curs şi cursurile sunt:

Malta – “Instrumente de lucru bazate pe tehnologie pentru predare la elevii cu dislexie şi alte nevoi speciale”

Spania –  “Arta ca terapie: auto-exprimarea prin artă a elevilor cu nevoi speciale”

Portugalia – “Educaţie în aer liber pentru toţi!”

Italia – “Tineri cu tulburări de comportament sau băieţi răi?”
Categorie articol: 

Comentarii