Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fonduri pentru modernizarea infrastructurii culturale din mediul mic urban

Ieri, la Bucuresti, a fost lansat lansat Programul Prioritar National pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. Programul va fi implementat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Compania Nationala de Investitii (CNI) S.A., in colaborare cu Ministerul Culturii si Cultelor.
Obiectivul principal al programului il reprezinta cresterea accesului populatiei din mediul mic urban la informatie, educatie, cultura si coeziune sociala, reabilitarea si modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban. In implementarea programului se va lua in considerare potentialul comunitatii de a sustine pe termen lung atit functionarea si destinatia cladirii, cit si derularea unor activitati specifice.
Finantarea proiectelor se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, prin MDLPL. Valoarea maxima eligibila este de 3.000.000 de lei (TVA inclus), solicitantul urmind sa asigure din surse proprii diferenta dintre valoarea totala a proiectului si suma maxima ce poate fi alocata prin program.
Solicitanti pot fi autoritati publice locale din mediul mic urban, in care exista un asezamint cultural care necesita reabilitare, modernizare sau dotare, singure sau in parteneriat cu alte autoritati publice ori organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate.
Ghidul operational al programului este disponibil pe site-ul MDLPL, la adresa:
http://www.mdlpl.ro/_documente/lucrari_publice/PPN/ghid_camine.pdf
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii