Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elevi promovaţi în urma jocurilor de influenţă

Situaţie neobişnuită la Liceul "Iorga": zece elevi din clasa a IX-a au aflat dacă au promovat la limba engleză sau nu abia în urmă cu două zile, deşi anul şcolar s-a încheiat de ceva vreme. Cei zece elevi erau la sfârşitul anului şcolar în situaţie de corigenţă la disciplina menţionată. Părinţii copiilor, disperaţi că elevilor li se vor încheia astfel situaţiile şi vor fi nevoiţi să vină în toamnă să încerce să promoveze, au venit la directorul Liceului "Iorga" să-i explice situaţia lor cu doar două săptămâni înainte de sfârşitul anului şcolar.
"I-am întrebat de ce vin abia acum, dacă sunt nemulţumiţi de notele copiilor de la început şi mi-au spus că după primul semestru, când au văzut notele mici, au vorbit cu profesoara şi aceasta le-ar fi spus că dacă vor învăţa în semestrul doi vor promova. În semestrul doi au mai discutat cu profesoara, dar notele au rămas mici, iar elevii în situaţie de corigenţă. Regulamentul spune că dacă elevii sau părinţii sunt nemulţumiţi de cum sunt evaluaţi pot cere o discuţie cu profesorul pentru a argumenta situaţia, notele. Ei au avut discuţia aceasta în penultima săptămână şi au fost nemulţumiţi de explicaţia profesoarei. Au făcut apoi o solicitare să alcătuiesc o comisie pentru evaluarea lor din profesori de la alte clase. Am dat decizie, s-a făcut o comisie din colegii doamnei", a explicat directorul Mircea Moroşan.
După această evaluare însă surpriză, toţi au luat iarăşi note sub cinci, nici vorbă de promovare. Părinţii, nemulţumiţi în continuare, au făcut o reclamaţie la Inspectoratul Şcolar, în care contestau notele primite de elevi în lunile mai şi iunie şi acuzau profesorii care i-au evaluat că s-au solidarizat cu profesoara de la clasă. Elevii ar fi auzit chiar în timpul examenului profesorii vorbind la telefon cu profesoara clasei şi dându-i asigurări că nu va trece nimeni. "La IŞJ nu s-a înregistrat niciun punct de vedere al profesorilor sau catedrei implicaţi în aceste evenimente, au fost înregistrate doar zece sesizări, contestaţii, formulate de părinţii elevilor de la clasa a IX-a A. Aceştia au contestat evaluarea făcută de comisia formată din profesorii unităţii de învăţământ, deoarece chiar în timpul evaluării au fost discuţii între profesorii din comisie şi profesoara clasei, la telefon, în care se menţiona, chiar înainte de finalizarea evaluării, că nu o să promoveze niciun elev. În aceste condiţii, Inspectoratul Şcolar a constatat un presupus abuz al comisiei de evaluare din contestaţiile celor zece părinţi iar Consiliul de Administraţie al IŞJ a hotărât să se anuleze evaluarea comisiei din unitatea de învăţământ şi să se formeze o comisie cu profesori din alte şcoli de nivelul Liceului Nicolae Iorga", a detaliat inspectorul general Danielescu.

Inspectorul de limbi străine Dorina Boldeanu a propus o comisie formată din doi profesori, unul de la Bălcescu şi altul de la Liceul de Artă, care a evaluat elevii. "Părinţii copiilor au contestat notele din anumite date, am văzut la ce teme au fost ascultaţi şi din aceste teme au şi fost evaluaţi. Au avut o probă scrisă şi una orală, iar copiii au demonstrat că sunt interesaţi de şcoală, că sunt receptivi", este de părere inspectorul Dorina Boldeanu.
În urma acestei evaluări externe, elevii au primit note variate, unele de trecere, altele nu. Situaţia a fost discutată în Consiliul de Administraţie al liceului care a decis anularea notelor din prima evaluare şi trecerea în catalog a celor de la reexaminare. Aceste note, împreună cu cele care erau deja în catalog şi care nu au fost contestate, au făcut ca din cei zece elevi corigenţi, să promoveze opt.

"Cei din comisia externă nu ştiu nimic despre standardele Liceului «Iorga»!"

A fost rândul profesorilor evaluatori din şcoală se se supere pentru că notele lor nu au fost luate în seamă. Ei susţin că examenul din şcoală s-a desfăşurat în mod normal, corect, pe baza programei clasei a IX-a, s-au elaborat subiecte, bareme de corectare, elevii au susţinut două probe scrise pentru cele două note contestate. "Lucrările au fost corectate şi vă mărturisesc că, dacă era să iau în considerare baremul, nu exista notă pentru cel puţin 80% din ele. Aceste lucrări sunt cel mult de 2.80, elevii nu ştiu, sunt la nivelul clasei a şaptea acum, la finalul clasei a IX-a. Este strigător la cer să treci asemenea elevi în condiţiile în care profesorii numiţi în comisia externă nu ştiu nimic despre standardele Liceului «Iorga» şi, să-mi fie iertat, liceul la care predă una dintre profesoare este net sub standardul Liceului «Iorga», iar al doilea profesor este nimeni altul decât omul Inspectoratului, profesor de engleză, dar care nu ocupă un post de inspector de limba engleză. Este nevoie să vă mai spun că numirea în această comisie se face de către inspectorul şcolar general sau cu acceptul acestuia? Am ajuns o batjocură. În septembrie cum mai poate intra această profesoară în clasă în faţa acestor copii? Părinţii lor, în loc să-i pună la învăţat, se ocupă de tot felul de jocuri de influenţă care pun profesorii în situaţii imposibile. Probabil că au formulat subiecte pentru elevi de clasa a V-a. E posibil ca un elev de clasa a IX-a care nu ştie să traducă corect în limba engleză «Trenul pleacă la ora nouă» să fie trecut? Este normal? Au existat influenţe, au existat presiuni, cu partide... Elevul nu înţelege să înveţe, se duce cu mămica şi tăticul şi rezolvă cu partidul. Nu se poate ca după o viaţă de profesie să fii batjocorit. Sunt îngrozitor de revoltat şi lucrurile cred că nu se vor opri aici. Vă daţi seama ce conflict va exista din toamnă între profesorul clasei şi aceşti elevi? Cum puteţi să credeţi că aceşti elevi vor primi notă de trecere în semestrul I? Dacă ei nu au ştiut chestiuni elementare în clasa a IX-a, vor şti la a X-a?!? Eu vă spun că vor rămâne repetenţi la engleză", a declarat convins prof. Virgil Atanasiu, şeful catedrei de limba engleză de la Liceul "Iorga" şi unul dintre profesorii evaluatori din şcoală. El susţine că acestor copii nu li s-au cerut decât cunoştinţe la nivelul minim al programei de clasa a IX-a, că sunt foarte slab pregătiţi şi că ei nu ar fi trebuit trecuţi nici în semestrul I, dar au primit un amărât de cinci în speranţa că vor mai evolua.
Pe de altă parte, profesorul Atanasiu a spus că nu a fost vorba de niciun fel de discuţie cu profesoara în timpul examenului, că acest lucru este o minciună, dar că este posibil ca unul dintre părinţi să-l fi auzit vorbind la telefon cu profesoara într-un alt context, în afara şcolii, şi să fi tras concluzii greşite din frânturile de discuţie auzite.

Nu e primul caz de reexaminare

Inspectorul şcolar general Danielescu a explicat că nu au fost nici un fel de jocuri de influenţă, că astfel de situaţii s-au mai întâlnit şi în alte şcoli, e drept, pentru un număr mai mic de elevi. "Inspectoratul a avut şi alte contestaţii de la alte unităţi de învăţământ, de la alte discipline, pe care le-am gestionat în acelaşi mod. Am păstrat discreţia asupra componenţei comisiei tocmai pentru a nu se face presiuni de niciun fel. Au fost aleşi profesori cu gradul I, metodişti, ca să asigurăm calitatea evaluării".

Cine sunt cei zece copii?

Cei zece copii rămaşi corigenţi la limba engleză au note bune la celelalte discipline şi nu au nici absenţe. Directorul şcolii, prof. Mircea Moroşanu, a declarat că-i este foarte greu să înţeleagă ce s-a întâmplat. "Eu nu cred că, din cei 10, niciunul să nu fi putut lua cinci. Un an de zile copiii nu au făcut niciun progres? Ei au venit de unde au venit, unii sunt şi de la ţară, au venit cu note mici la engleză, de acord, dar profesorul nu a reuşit să adauge nimic, la cunoştinţele lui? Eu înţeleg că pot fi un copil, doi, trei mai obraznici, mai neinteresaţi de limba străină, dar zece? La acest număr mare de elevi corigenţi deja începi să te întrebi ce face profesorul la clasă. Clasa nu are probleme de disciplină, copiii au medii mari, sunt cuminţi, la cea de-a doua limbă au trecut, ei sunt corigenţi numai la limba engleză. Nu au nici absenţe copiii, înseamnă că un an de zile aceşti copii nu au reuşit să adauge nimic", s-a arătat dezamăgit directorul Moroşanu.
După ce copiilor li s-au pus în catalog notele de la evaluarea externă, din zece au promovat opt. Doi vor veni în toamnă să dea corigenţa la limba engleză, teoretic, tot cu profesoara de la clasă. "În toamnă, cei doi vor da corigenţa însă, având în vedere tot ce s-a întâmplat, probabil că voi solicita Inspectoratului o comisie externă de evaluare", a mai punctat directorul Moroşanu.

 
Categorie articol: 

Comentarii