Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Două afaceri nou înfiinţate şi 180 de persoane instruite, printr-un proiect de mediere a muncii

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Brăila, în parteneriat cu Asociaţia Regională de Consultanţă-Dezvoltare, Asistenţă-ARCA Brăila au finalizat proiectul "Consiliere, Instruire, mediere - Loc de Muncă", proiect finanţat din Fondul Social European.
Proiectul a implementat un sistem de măsuri active de ocupare în rândul persoanelor fără loc de muncă în vederea reinserţiei pe piaţa muncii şi creşterii mobilităţii ocupaţionale, a contribuit la creşterea gradului de ocupare din regiunea Sud-Est şi a promovat mobilitatea ocupaţională în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
În cadrul conferinţei de finalizare, care a avut loc miercuri, 30 septembrie, începând cu ora 17,00, la CJCPCT Brăila, situat în Piaţa Traian, nr. 2, au fost prezentate rezultatele obţinute şi indicatorii atinşi după 16 luni de implementare a unui sistem de măsuri active. Astfel, prin facilitarea integrării sau reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor din grupul ţintă, proiectul va genera o serie de efecte pozitive pe termen lung. Printre acestea se numără: dezvoltarea economică şi socială a celor trei judeţe din Regiunea de Sud-Est, în care se implementează proiectul: Brăila, Galaţi, Tulcea; scăderea cheltuielilor cu protecţia socială; creşterea eficienţei forţei de muncă datorită dobândirii cunoştinţelor, abilităţilor şi experienţei celor intraţi pe piaţa de muncă; creşterea veniturilor angajaţilor şi a familiilor acestora, cu consecinţe asupra creşterii puterii de cumpărare, creşterii consumului de bunuri şi servicii şi diminuării sărăciei, cât şi efecte sociale, însemnând scăderea infracţionalităţii, a sinuciderilor, a cerşetoriei sau diminuarea excluderii sociale.
Obiectivele specifice ale acestui proiect constau în furnizarea serviciilor de consiliere profesională pentru 242 de persoane fără loc de muncă din regiunea Sud-Est, pe o perioadă de 16 luni, furnizarea de programe de formare profesională adaptate nevoilor pieţei muncii pentru 195 de persoane, furnizarea de servicii de mediere a muncii pentru 120 persoane şi furnizarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă antreprenorială pentru 30 persoane.
Cu alte cuvinte, proiectul a contribuit la creşterea gradului de ocupare din regiunea Sud-Est, a promovat mobilitatea ocupaţională în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar mai ales a şomerilor tineri, şomerilor de lungă durată, a persoanelor peste 45 de ani şi a persoanelor inactive.
Rezultatele obţinute prin derularea acestui proiect în judeţele Brăila, Galaţi, Tulcea, atât în mediul rural, cât şi în urban se concretizează în: 327 persoane înregistrate în grupul ţintă şi tot atâtea persoane consiliate; 12 programe de formare profesională finalizate, 181 participanţi la instruire şi două afaceri nou înfiinţate.

 
Categorie articol: 

Comentarii