Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dotare cu echipamente performante pentru situaţii de urgenţă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al Judeţului Brăila lansează vineri, 22 iulie, proiectul "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud-Est". Cu această ocazie va fi organizată o conferinţă de presă, în cadrul căreia vor fi prezentate activităţile ce se vor desfăşura, obiectivele aplicaţiei precum şi rezultatele anticipate. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă".

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore. Practic, se urmăreşte creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, cât şi consolidarea capacităţii instituţiilor specializate şi a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Est pentru prevenirea producerii situaţiilor de urgenţă precum şi pentru gestionarea acestora.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii