Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Corupţia produce economiei UE un prejudiciu anual de 120 de miliarde de euro

Acest nou mecanism, intitulat "Raportul anticorupţie al UE", îşi propune să monitorizeze şi să evalueze eforturile statelor membre de combatere a corupţiei şi, de asemenea, să încurajeze un angajament politic mai susţinut al statelor membre.
Raportul anticorupţie al UE va identifica tendinţele şi punctele slabe care necesită o soluţie şi, în acelaşi timp, va stimula schimbul de experienţă inter pares şi schimbul de cele mai bune practici.
Raportul va fi emis de Comisie la fiecare doi ani, începând din 2013, şi se va întemeia pe informaţiile primite din diferite surse, inclusiv prin intermediul mecanismelor actuale de monitorizare (Consiliul Europei, OCDE şi Organizaţia Naţiunilor Unite), de la experţi independenţi, părţi interesate şi societatea civilă.
Comisia, împreună cu agenţiile UE, cum ar fi Europol, Eurojust, CEPOL şi OLAF, va intensifica acţiunile de cooperare judiciară şi poliţienească şi va îmbunătăţi formarea funcţionarilor care au răspunderea aplicării legii.
Comisia va acţiona pentru modernizarea normelor UE privind achiziţiile publice, a standardelor contabile şi a normelor de audit pentru întreprinderile din UE.
Acest mecanism va ajuta statele membre să îmbunătăţească procesul de punere în aplicare a legislaţiei, să implementeze pe deplin angajamentele internaţionale pe care şi le-au asumat şi să consolideze coerenţa politicilor şi acţiunilor pe care le întreprind pentru combaterea corupţiei, arată CE.
Categorie articol: 

Comentarii