Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Corăbii de întoarcere" - o carte despre Brăila prin oamenii ei

Viorel Coman (pseudonimul literar al profesorului Viorel Mortu) propune în noul său volum "Corăbii de întoarcere" o reevaluare a valorilor pe care se sprijină conştiinţa noastră, a brăilenilor, dar şi a românilor în general. Scriitorii despre care povesteşte în eseurile sale sunt emblematici nu numai pentru acest loc miraculos de la Dunăre, Brăila, cât şi pentru toţi ceilalţi oameni care se simt români.

Cartea începe provocator, cu o întrebare la care fiecare are răspunsul său: "Există o literatură brăileană?", şi se încheie rotund, tot cu un eseu despre oraş şi oamenii săi, "Brăila - nufăr de piatră". Drumul parcurs între cele două puncte începe cu un nume esenţial pentru oraş, Panait Istrati, apoi trece pe la romanticul neînţeles Mihail Sebastian, ajunge la celebrul logician, filozof şi ziarist Nae Ionescu şi descrie pictura de la Patriarhia Română, de la Bucureşti, unde Nae Ionescu este pictat în chip de diavol, la "Vasile Băncilă - un franciscan răsăritean", la "Perpessicius - Homer al ediţiei Eminescu", la enigmaticul poet Ilarie Voronca, la Marcel Gafton, la extraordinarul sculptor Nicăpetre. În finalul cărţii sunt cuprinse aproape 20 de eseuri despre prozatorul Fănuş Neagu şi poetul Mihai Eminescu. Pagini pline de poezie, de gânduri profunde despre operele celor doi, puncte de vedere originale, care te îndeamnă să-i reciteşti în grila de lectură expusă şi să descoperi noi frumuseţi în scrierile lor. Pe ultima copertă, alături de un portret al autorului realizat de Marin Sorescu, scriitorul a tipărit câteva cuvinte care să explice cumva de unde a apărut această dorinţă de a scrie despre Brăila, despre brăileni şi despre literatură. "Mă interesează ipostaza literară dincolo de factologia rece a istoricilor, mă interesează omul sub vremi, aventura sufletului românesc într-un spaţiu cultural ce aparţine în egală măsură apelor şi câmpiei, oraşului cosmopolit şi al lumii arhaice, negustorilor şi mocanilor în transhumanţă. Literatura nu poate părăsi omul. Iar omul este întotdeauna în istorie, chiar şi atunci când are iluzia că o boicotează", scrie Viorel Coman. Toate aceste eseuri au fost publicate în ultimii ani în cotidianul "Obiectiv - Vocea Brăilei".
Categorie articol: 

Comentarii