Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CONFERINŢA DE LANSARE OFICIALĂ A PROIECTELOR ERASMUS + DERULATE ÎN CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE „ION BĂNCILĂ” BRĂILA

Luni, 10 septembrie, a avut loc conferinţa de lansare oficială a celor trei proiecte finanţate prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene derulate în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă” Brăila, începând cu data de 1 septembrie 2018.

Proiectul Erasmus+ „Tranziţia actului educaţional de la tradiţional la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor şi instrumentelor TIC” (număr de referinţă: 2018-1-RO01-KA101-048156) face parte din Acţiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare şi are o durată de 17 luni (01.09.2018 – 31.01.2020). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea actului educaţional al Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila, prin integrarea tehnologiei în activităţile sale formale şi non-formale. Obiectivele specifice sunt dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de integrare a metodelor, mijloacelor şi instrumentelor TIC în actul educaţional şi extinderea acestuia către spaţii virtuale de învăţare şi dobândirea de către cadrele didactice de competenţe pentru a asigura utilizarea în siguranţă a mediilor digitale de către elevi. Un număr de 10 cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial vor participa la 4 cursuri de formare pe baza cărora vor derula activităţi menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Proiectul Erasmus+ „From “MYTHOS” to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and legends” (număr de referinţă: 2018-1-EL01-KA229-047701_2) face parte din Acţiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat  de schimb interşcolar şi are o durată de 24 luni (01.09.2018 – 31.08.2020). În proiect sunt implicate şase şcoli: 2nd Gymnasium of Nea Ionia Attikis, Grecia (coordonator), Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă”( România), Istituto Comprensivo „Marconi-Olivia” (Italia), Szkola Podstawowa nr 10 w Rzeszowie (Polonia), Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento (Portugalia), Siauliu Dainu Progimnazija (Lituania). Grupul-ţintă vizează atât elevi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 15 ani, cât şi cadre didactice din fiecare şcoală parteneră în proiect. Printre obiectivele şi rezultate aşteptate ale proiectului se numără familiarizarea cu alte moşteniri culturale, diseminarea valorilor regăsite în mituri şi legende, acceptarea oricărui tip de diversitate, eliminarea discriminării, incluziunea socială, îmbunătăţirea competenţelor sociale şi tehnologice, cultivarea gândirii critice şi creative, dezvoltarea motivaţiei de învăţare a elevilor, promovarea talentelor şi competenţelor artistice prin activităţi educaţionale non-formale şi utilizarea mijloacelor TIC în scopuri educaţionale.

Proiectul Erasmus+ „i-City” (număr de referinţă: 2018-1-UK01-KA229-048124_5) face parte din Acţiunea Cheie 2 - Proiecte de parteneriat  de schimb interşcolar şi are o durată de 24 luni (01.09.2018 – 31.08.2020). În proiect sunt implicate şase şcoli: Stroud High School Academy Ltd, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (coordonator), Şcoala Gimnazială „Ion Băncilă” (România), Liceo Scientifico Statale Democratico (Italia), Colegio Santo Angel de la Guarda (Spania), Izmir Anadolu Lisesi (Turcia), Agrupamento de Escolas de Gondifelos (Portugalia). Grupul-ţintă vizează atât elevi cu vârsta cuprinsă între 13 şi 16 ani, cât şi cadre didactice din fiecare şcoală parteneră în proiect. Printre obiectivele şi rezultate aşteptate ale proiectului se numără identificarea elementelor reprezentative pentru un oraş modern funcţional, abordări inovative ale furnizării de servicii, planificarea unui consum sustenabil al resurselor finite, utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie, dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale, creşterea gradului de conştientizare asupra mediilor fizice, sociale şi morale aflate în continuă schimbare, elaborarea unor planuri pentru un oraş nou, virtual şi realizarea unor materiale promoţionale pentru promovarea oraşului imaginat de către elevi.

Lansarea proiectelor s-a făcut atât în cadrul festivităţii de începere a noului an şcolar, cât şi în cadrul conferinţei de lansare oficială, în prezenţa doamnei Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale Daniela Petre, a cadrelor didactice şi a membrilor consiliului de administraţie al şcolii – reprezentanţi ai părinţilor şi ai autorităţilor locale.

NOTĂ: Această prezentare reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informaţiile cuprinse.
Categorie articol: 

Comentarii