Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Comportament civilizat şi regim de viaţă sănătos

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 400 de tineri de la şcolile: "Mihail Kogălniceanu", "Mihail Sadoveanu", "Fănuş Neagu" şi "Dimitrie Cantemir". Ieri, specialiştii au fost la Şcoala "Mihail Kogălniceanu". "Proiectul are două obiective importante: creşterea gradului de informare a tinerilor cu 25% privind efectele nocive ale consumului de droguri, consecinţele bolilor venerice şi ale regimului de viaţă nesănătos şi conştientizarea tinerilor cu privire la acestea. Proiectul este structurat pe două componente: una de informare, în cadrul căreia elevii primesc informaţii referitoare la efectele negative ale consumului de droguri, tehnici de prim ajutor în caz de urgenţă şi oportunitatea implicării în activităţi destinate petrecerii timpului liber şi cea de-a doua în care elevii sunt invitaţi să realizeze mesaje antidrog în cadrul unui concurs în lunile octombrie şi noiembrie, cu premii acordate de Direcţia Judeţeană pentru Tineret Brăila", a precizat consilierul Direcţiei Judeţene pentru Tineret, Neculai Pascu.
La realizarea acestei acţiuni au colaborat, alături de Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Centrul Antidrong - inspectorii Nicoleta Codrescu şi Liliana Ciurea şi Crucea Roşie prin Florica Focşa, director filiala Brăila.
Aceste acţiuni au fost provocate de situaţiile statistice obţinute în urma unui studiu naţional privind cunoştinţele, practicile şi atitudinile populaţiei cu vârste între 15 şi 64 de ani faţă de consumul de droguri. Conform acestor date, vârsta medie de debut a consumului de alcool este 13 ani, dependenţa de alcool este întâlnită la un număr din ce în ce mai mare de adolescenţi, un număr mare dintre ei suferind şi de tabagism. Fumatul poate începe chiar şi înainte de adolescenţă. Este vârsta la care copiii vor să experimenteze, să-şi satisfacă curiozitatea, să dobândească admiraţia celor din jurul lor. La aceste cauze se adaugă conflictele cu părinţii, presiunea grupurilor din care fac parte şi nu în ultimul rând publicitatea la aceste produse. Astfel se impune ca prevenirea consumului de alcool şi tutun să se facă în mod susţinut mai ales prin măsuri instructiv-educative atât în mediul şcolar cât şi în familie şi în comunitate, se mai precizează în proiectul "Tinereţe fără dependenţă".
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii