Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Bani de liceu" si pentru elevii din anul de completare

Programul Ministerului Educatiei "Bani de liceu" continua si in acest an si a fost extins si pentru elevii din anul de completare, adica elevii care au urmat doi ani de Scoala de Arte si Meserii si s-au inscris acum in anul de completare pentru a putea continua studiile la liceu.
Ajutorul se acorda pe baza de cerere, formulata de elevi cu autorizarea reprezentantilor legali, si inregistrata la unitatea de invatamint la care sint inscrisi pina la 1 octombrie. Acest ajutor, in valoare de 180 de lei lunar, se acorda elevilor de liceu si elevilor de la scolile de arte si meserii, cursuri de zi.
Beneficiarii acestui program sint elevii care se afla in intretinerea familiile al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie sociala ori aflati sub tutela in aceleasi conditii de venit.
O alta noutate o reprezinta faptul ca, in cazul unor situatii speciale, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecarei unitati de invatamint au obligatia sa sesizeze Inspectoratele de Politie si autoritatile administratiei publice locale, in vederea cercetarii si verificarii acestora. Astfel, in cazul in care exista sesizari scrise privind depunerea unor declaratii false referitoare la nivelul venitului brut lunar, comisiile vor anunta Inspectoratul de Politie, vor bloca acordarea ajutorului financiar si vor intreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal. Anul trecut s-a aprobat acordarea ajutorului financiar tuturor celor care au depus cereri. O conditie esentiala pentru pastrarea acestui ajutor este frecventarea scolii. Conform Ordinului nr. 4839 din octombrie 2004, acest ajutor se sisteaza daca elevul absenteaza maxim 20 de ore la diferite discipline de invatamint, daca elevul a fost eliminat pe o perioada de 3 - 5 zile, daca a fost exmatriculat sau daca elevul a obtinut sub sapte la nota la purtare. Cele 20 de absente se numara incepind din 17 septembrie, indiferent cind se aproba ajutorul financiar. Astfel ca este posibil ca unii elevi sa piarda acest ajutor chiar inainte de a-l primi pentru ca ei cumuleaza 20 de absente in primele saptamini de scoala.
Categorie articol: 

Comentarii