Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bătrânii, «campioni» la reţete

Anul trecut, cei aproape 80.000 de vârstnici înscrişi pe listele medicilor de familie din Brăila au avut nevoie de peste 300.000 de consultaţii şi servicii medicale, au primit reţete în valoare de peste 46 milioane lei şi au beneficiat de proteze în sumă de mai bine de 1,6 milioane de lei. 

Potrivit datelor furnizate de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, populaţia cu vârsta peste 60 de ani din judeţul Brăila înscrisă la medicii de familie este de 78.281, reprezentând 24,9% din totalul populaţiei. În anul 2013, această categorie de populaţie a primit 356.596 consultaţii şi servicii, ceea ce reprezintă 62% din serviciile medicale de ambulator. Alături de acestea s-au mai decontat 148.920 servicii paraclinice, în valoare de aproape 1 milion de lei, ceea ce înseamnă 59% din valoarea decontată pentru aceste tipuri de servicii. Persoanele cu vârsta peste 60 de ani au beneficiat anul trecut de 330.395 reţete în valoare de 46.124.000 lei, reprezentând 67% din valoarea totală a reţetelor eliberate de farmaciile aflate în contract cu CJAS Brăila. Asigurarea persoanelor vârstnice cu dispozitive medicale, respectiv cu orteze şi proteze, se face în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, în baza unei liste de aşteptare întocmite la nivelul CJAS. Din fondul alocat pentru dispozitive medicale pe anul trecut, în valoare de 1.647.000 mii lei, 80% s-a acordat persoanelor vârstnice. Serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu acordate bătrânilor reprezintă 95% din totalul serviciilor de îngrijiri la domiciliu pe anul 2013, în valoare de 257.000 lei, de care au beneficiat 140 de pacinţi. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de gradul de dependenţă al acestuia. În anul 2013, CAS Brăila a încheiat trei contracte de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu cu SC Evita SRL, SC Home Medical Serv SRL, SC International Healthcare Sistems-IHS.

 
Categorie articol: 

Comentarii