Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Băsescu retrimite o lege prin care angajaţii unei autorităţi în subordinea MAI primeau stimulente

Legea pe care şeful statului o înaintează spre o nouă analiză aleşilor, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, prevedea reţinerea, de către A.N.R.S.C., a unei cote de 7% din sumele recuperate în baza titlurilor executorii, prin acţiunile de control şi prin procedura insolvenţei, iar sumele astfel obţinute ar fi urmat să fie utilizate de către A.N.R.S.C. ca fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu.
Băsescu susţine că reţinerea acelor bani ca venituri proprii transformă autoritatea într-o societate care urmăreşte profitul. "Posibilitatea reţinerii acestor sume ca venituri proprii de către A.N.R.S.C. reprezintă o formă legală de transformare a acestei autorităţi dintr-o instituţie publică bugetară într-o instituţie bazată pe profit, asemenea unei societăţi comerciale. Consider că o asemenea dispoziţie trebuie eliminată din textul legii, nefiind conformă cu statutul şi natura juridică a unei autorităţi publice", spune preşedintele în cererea de reexaminare.
Categorie articol: 

Comentarii