Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aviz favorabil pentru noua Lege ANI

Membrii Comisiilor juridică şi pentru drepturile omului din Senat au decis, în unanimitate, să dea un raport favorabil, cu o serie de amendamente admise, noii Legi ANI, care urmează să intre astăzi în dezbaterea plenului. Principala modificare adusă proiectului votat de Cameră este că membrii Comisiei juridice şi ai Comisiei pentru drepturile omului din Senat au eliminat toate referirile la constituirea comisiilor de cercetare a averilor, formate din procurori şi judecători pe lângă curţile de apel. În plus, la propunerea preşedintelui Comisiei pentru drepturile omului, Gyorgy Frunda, s-a decis, cu 11 voturi pentru şi o abţinere, că sesizarea ANI făcută cu rea-credinţă atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut-o.
De asemenea, s-a adăugat în Lege că neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 2000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune.
Pe de altă parte, senatorii au decis ca mandatul conducerii ANI şi mandatul CNI să fie de 4 ani, cu dreptul de a avea un singur mandat. Pe Legea 144/2007, mandatul membrilor CNI este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit o singură dată, iar preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei sunt numiţi în funcţie de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu putea fi reînnoit.
Categorie articol: 

Comentarii