Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asigurarea obligatorie a locuintelor - o necesitate sau un lux?

In ultimii doi ani am fost martorii unor fenomene naturale faraprecedent in Romania, care au afectat aproape intreg teritoriul tarii,provocind pierderi de vieti omenesti si pagube materiale foartemari.Astfel, dupa inundatiile din 2005 provocate de riurile interioare, in anul 2006 a venit rindul fluviului Dunarea, dupa mai bine de 30 de ani, sa-si ceara tributul, afectind toate judetele limitrofe lui. In luna iunie a.c. a plouat in N-V-ul tarii, afectind aproape 100 de localitati din 8 judete ale tarii, inregistrindu-se si decese.O informatie mai veche a revenit deosebit de actuala in ultimaperioada: un cutremur de pamint cu magnitudinea celui din 1977, arsterge de pe harta citeva milioane de cladiri. De asemenea, daca s-ar produce noaptea (de la ora 21.00), peste 450.000 de locuitori aflati in cladiri cu gradul trei de avariere (construite inainte de 1977), ar deveni captivi in propriile case.Conform statisticilor, in Romania exista 8 milioane de locuinte.Dintre acestea, doar 5% sint asigurate, ponderea fiind in mediulurban.De ce nu-si asigura romanii locuintele?O prima explicatie ar fi ca asigurarea facultativa a locuintelor esteconsiderata de populatie un produs prea scump in comparatie cunivelul redus al veniturilor din tara noastra.O alta explicatie legata cumva de procesul de pauperizare continuaa populatiei si de o fiscalitate foarte mare, este ca asigurarea apareca o taxa suplimentara si in nici un caz in beneficiul clientului.In fine, este vorba de o educatie precara a proprietarilor delocuinte in domeniul asigurarilor, acestia necunoscind riscurile lacare se expun cladirile si bunurile agonisite cu truda o viataintreaga.Chiar si asigurarea facultativa nu este un produs scump. O locuintaevaluata la 10.000 EUR poate fi asigurata cu o prima de asigurare de doar 40 EUR/an. Si totusi, un autoturism la aceeasi valoare estepreferat chiar daca proprietarul plateste 600 EUR/an.Tinind cont de aceste realitati deloc imbucuratoare, GuvernulRomaniei a aprobat un memorandum care prevede ca toatelocuintele trebuie asigurate impotriva cutremurelor, inundatiilorsi alunecarilor de teren.Asigurarile vor fi obligatorii doar pentru constructiile destinatelocuirii, nu si pentru dependinte si bunurile din interiorul acestora.Politele de asigurare vor fi emise de societatile de asigurareabilitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), care vorefectua si constatarea daunelor si vor plati despagubirile, avindobligatia de a prezenta date referitoare la bonitatea financiara siacoperirea teritoriala nationala.Prin participarea cu cote parti, aceste companii vor pune bazeleunei societati pe actiuni, companie de reasigurare impotrivadezastrelor (CRID). Pentru completarea capitalului social al CRIDpe de o parte si pentru plata primei rate de prima de reasigurare pede alta parte, Guvernul Romaniei va contracta un imprumut invaloare de 200-300 milioane EUR.Ce inseamna acest lucru? Toate societatile ce vor vindeasigurarea obligatorie, in mod obligatoriu vor ceda riscul inreasigurare reasiguratorului roman, care la rindul sau va plasa riscul mai departe, in retrocedare (e tot o reasigurare) pe piatainternationala.Valoarea maxim asigurata va fi de 20.000 EUR, pentru care fiecareproprietar va plati 20 EUR, indiferent unde este situat imobilul.Aceasta suma (20 EUR) va fi platita de proprietarii de apartamentesi de vile. Pentru casele de caramida arsa, piatra naturala sau altemateriale, fara cadre din beton armat, valoarea asigurata se varidica la maxim 12.000 EUR. Locuintele cu pereti din lemn,caramida nearsa, paianta sau alte materiale asemanatoare vor fiasigurate pentru suma de limita de 6.000 EUR.Pentru locuintele deja asigurate, proprietarii nu vor fi obligati saincheie un alt contract de asigurare, asiguratorul urmind sa cedezedin valoarea primei incasate suma de 20 EUR catre CRID.Se doreste ca dupa primul an de aplicare a acestei legi, 50% dinimobile sa fie asigurate impotriva cutremurelor, inundatiilor sialunecarilor de teren.Personal, subscriu la aparitia cit mai urgenta a acestei legi, care saduca la un numar cit mai mare de proprietari de locuinte care sa fie
Categorie articol: 

Comentarii