Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ASF, premiu de excelenţă pentru stabilizarea pieţei asigurărilor

Reuşitele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în stabilizarea pieţei asigurărilor în 2017 au fost recunoscute pe plan intern şi internaţional cu prilejul celei de a XVIII-a ediţii a Galei “Premiile Pieţei Asigurărilor”, organizată de revista “Primm” cu sprijinul oficial al International Insurance Society (IIS). ASF a primit, în cadrul acestui eveniment, trofeul “Primm” pentru consolidarea pieţei asigurărilor şi iniţiativele privind interesele consumatorilor. 

Prezent la Gala Premiilor Pieţei Asigurărilor, Vicepreşedintele ASF, domnul Cornel Coca Constantinescu, a subliniat contribuţia esenţială a Parlamentului României în procesul de definire a unui nou cadru legislativ în domeniul asigurărilor, precum şi rolul important al actorilor din piaţă, care au susţinut acest demers.

ASF sprijină dezvoltarea sustenabilă a pieţei asigurărilor, în condiţiile administrării prudenţiale a riscurilor şi a creşterii gradului de satisfacţie a asiguraţilor”, a declarat Vicepreşedintele ASF, domnul Cornel Coca Constantinescu.

Autoritatea a avut ca obiectiv strategic, în anul precedent, stabilizarea şi consolidarea pieţei asigurărilor, în special a pieţei RCA, contribuind la modernizarea cadrului legislativ primar şi secundar.

Ne bucură această recunoaştere, rolul ASF este acela de a promova măsurile ce se impun pentru a genera stabilitate şi echilibrul pe pieţele financiare supravegheate, creând totodată premisele valorificării potenţialului acestora, a declarat Preşedintele ASF, domnul Leonardo Badea.

Piaţa RCA este reglementată din anul 2017 de un cadru legislativ primar şi secundar, care a introdus prevederi şi instrumente noi, printre acestea numărându-se sistemul Bonus-Malus care răsplăteşte comportamentul corect în trafic, tariful de referinţă, noţiunea de client cu risc ridicat şi decontarea directă.




Categorie articol: 

Comentarii