Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aproape 40% din societatile pe actiuni brailene - la un pas de dizolvare

Din cele 199 de societati de actiuni si in comandita pe actiuni care sint inregistrate la Oficiul Registrului Comertului Braila, un numar de 79 nu si-au majorat capitalul social in conformitate cu prevederile Legii nr.302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, ne-a declarat Maria Grosu, administratorul bazei de date a ORC Braila.
Grosu a precizat ca, din cele 79 de firme, doar 50 ar putea sa-si mai majoreze capitalul social, restul aflindu-se in diverse stadii de faliment sau lichidare.
Pe 27 octombrie 2006 a expirat termenul-limita pina la care societatile pe actiuni si cele in comandita pe actiuni au fost obligate sa procedeze la majorarea capitalului social pina la nivelul a 25.000 de euro, adica 88.500 RON, calculat la cursul de schimb al BNR valabil pina azi la prinz (1 Euro # 3,54 RON).
Potrivit Legii nr.302/2005, societatile respective au fost obligate sa-si majoreze capitalul social de la 25 de milioane de lei, cit era pina acum, la minimum 25.000 de euro, in echivalent lei calculat la cursul de schimb al BNR. Legea nr.302 a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2005, ragazul dat societatilor pe actiuni pentru a intra in legalitate fiind de un an.
De la data expirarii, potrivit legii, ORC va inainta Tribunalului solicitarea de dizolvare a societatilor care nu s-au conformat prevederilor legale. Detaliile suplimentare legate de procedura de dizolvare sint stabilite prin art. 237 din lege.
Astfel, daca in termen de 3 luni de la data raminerii irevocabile a hotaririi judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator. Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut de lege, persoana juridica se va radia din oficiu din ORC, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficului National a Registrului Comertului, cu citarea partilor.
Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Directiei Generale a Finantelor Publice, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet a ONRC si la sediul ORC.
Cit priveste bunurile ramase in patrimoniul persoanei juridice radiate din Registru, acestea vor reveni actionarilor. Acest drept se prescrie in termen de 6 luni de la comunicarea incheierii de radiere.
Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotaririi judecatoresti de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii prin afisare pe pagina de Internet a ONRC.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii