Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANI o dă în judecată pe Olguţa Vasilescu

Potrivit unui comunicat de presă, procedura de licitaţie internaţională deschisă a "Sistemului informatic pentru managementul electronic al documentelor, servicii de arhivare electronică, hosting Portal și servicii asociate", derulată în perioada 2008 - 2009, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi a fost publicată atât în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, operat de Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale ( www.e-licitatie.ro), cât şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Toate documentele aferente procedurii de licitaţie internaţională deschisă se regăsesc pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate ( www.integritate.eu ), la secțiunea "Achizitii Publice" / "Achizitii publice 2009" ( http://www.integritate.eu/home/achizitii-publice/achizitii-publice-2009....).
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii