Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Andronescu, Popa, Robu, Drăgulescu sunt incompatibili fiind şi rectori, şi parlamentari

"Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către: Ecaterina Andronescu, Rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, Florian Popa, Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti şi Deputat în Parlamentul României, Nicolae Robu, Rector al Universităţii Politehnica din Timişoara şi Senator în Parlamentului României şi Ştefan Iosif Drăgulescu, Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara şi Deputat în Parlamentului României", se arată într-un comunicat al ANI.
Inspectorii de integritate spun că în cazul tuturor celor patru "au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor, deoarece, conform art. 215, alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:«persoanele care ocupă o poziţie de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului», iar, potrivit art. 215, alin. (4) din acelaşi act normativ: «funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului»".
În legătură cu acuzaţiile ANI, Andronescu, Robu şi Drăgulescu s-au prezentat la sediul ANI pentru a-şi exprima punctul de vedere, iar Popa a trimis un punct de vedere scris.
Potrivit legii, persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor legii menţionate, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unei stări de incompatibilitate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii