Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Afişajul pe poduri, viaducte şi tuneluri interzis!

Primarul municipiului, Aurel Simionescu, a dat o dispoziţie prin care a stabilit locurile special amenajate de afişaj electoral, pentru campania de alegere a preşedintelui României. Potrivit acestei dispoziţii, afişajul electoral se va face pe panouri special amenajate şi împărţite în mod egal pentru fiecare competitor care participă la alegeri. Locurile pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus. Este interzis în mod expres afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoare rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei. De asemenea, se interzic activităţile de propagandă electorală care afectează în orice fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic. În plus, în termen de maximum 15 zile de la încetarea campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia să înlăture afişele aplicate pe panourile amintite. Afişajul electoral este permis şi în alte locuri decât cele stabilite anterior, numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru siguranţa cetăţenilor. Poliţia şi Poliţia Comunitară a municipiului au obligaţia să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii