Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 milioane de euro pentru întreţinerea străzilor din Brăila

Municipalitatea vrea un acord-cadru pe o perioadă de 4 ani (2011 - 2014) cu un "asfaltangiu" pentru lucrări de reparaţii, întreţinere şi reabilitare de străzi. Pentru aceasta scoate la licitaţie un contract cu finanţare din fonduri bugetare, pentru care este dispusă să plătească peste 62 milioane de lei (fără TVA), adică echivalentul a peste 15 milioane de euro, pe perioada derulării acordului-cadru. Potrivit fişei de achiziţie ataşată anunţului de licitaţie publicat zilele trecute în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), lucrările pe care autoritatea contractantă le are în vedere pe parcursul celor 4 ani de contract sunt: reparaţii prin plombări pentru 70.000 mp, reparaţii prin covor asfaltic pentru alţi 28.000 mp, reparaţii la fundaţii de străzi - 49.000 mp, ridicarea la cotă a capacelor de canalizare şi a gaigerelor câte 2.000 bucăţi/an şi reparaţii crăpături prin îmbrăcăminţi bituminoase pentru 7.000 metri liniari. Aşa cum am spus, valoarea maximă pe care municipalitatea este dispusă să o achite este de 62,1 milioane de lei, după cum urmează: pentru 2011 maxim 12,8 milioane lei (preţul minim anunţat este de 8,7 milioane lei), pentru 2012 - 16 milioane lei (minimul estimat este de 12 milioane lei), pentru 2013 - 16,5 milioane lei (minim 12,5 milioane) şi, în fine, pentru 2014 maxim 16,8 milioane lei (minimul estimat este de 12,5 milioane lei). Pentru atribuirea acestui acord-cadru, deosebit de tentant ca valoare, municipalitatea va organiza o licitaţie deschisă, programată pentru luna iulie. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare expiră în data de 20 iulie, ora 12.00, iar două ore mai târziu, la sediul Primăriei, se vor deschide plicurile cu ofertele depuse de firmele interesate. Ofertanţilor li se solicită constituirea unei garanţii de participare de 256.000 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie reprezentând 10 procente din valoarea contractului subsecvent aferent anului 2011. În plus, trebuie să depună o scrisoare de bonitate emisă de o bancă sau o adeverinţă de la Centrala Incidenţelor de Plată, care să ateste că nu figurează cu incidente de plată în ultimii doi ani. O altă cerinţă din anunţul de licitaţie se referă la cifra de afaceri, pragul minim fiind o valoare de 33,6 milioane lei pe ultimii 3 ani (2010, 2009, 2008). Ofertantul mai trebuie să facă dovada că dispune de 7,68 milioane lei (adică 60% din valoarea maximă a contractului subsecvent de lucrări pentru primul an) pentru asigurarea cash-flow-ului necesar derulării lucrărilor aferente primului contract subsecvent.
Criteriul de atribuire în cadrul licitaţiei este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic" cu menţiunea că preţul are o pondere de 40%. Pentru componenta tehnică şi pentru durata de mobilizare pentru intervenţie pe perioada de garanţie a lucrărilor se mai acordă câte 30 de puncte.
Organismul competent pentru căile de atac este, aşa cum prevede legislaţia achiziţiilor publice din România, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în timp ce pentru mediere organismul competent desemnat pentru această procedură este Curtea de Apel Galaţi.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii