Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri false, globalizare şi schimbări climatice - temele Proiectelor Erasmus+ de la Şcoala “Al. I. Cuza”

Începând cu anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnazială “AL.I.CUZA “ Brăila va derula (în următorii doi ani) trei proiecte Erasmus Plus. Toate cele trei proiecte fac parte din actiunea cheie 2 “Proiecte de parteneriat de schimb interşcolar”. În cadrul acestor proiecte vor fi  implicaţi în schimburi interşcolare atât elevi cât şi profesori, ocazie cu care aceşti beneficiari direcţi vor împărtăşi şi confrunta idei, practici şi metode de lucru.

“Fake News in the Fake News Age: Cultivating Media Literacy in the Educational Community” este unul dintre proiecte, coordonat de o şcoală din Grecia (Fifth Lyceum, Heraklion) şi are ca ţări partenere Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia şi România. Obiectivele acestuia sunt: să contribuie la educarea elevilor în ceea ce priveşte folosirea arbritară a internetului, prin dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi IT; să-i ajute pe tineri să discearnă originea şi veridicitatea ştirilor folosindu-se de metode ale gândirii critice; să contribuie la formarea unor cetăţeni europeni responsabili şi empatici în ceea ce priveşte toleranţa şi respectul faţă de diversitatea culturală, acordându-se atenţie “cetăţeniei virtuale”, dar şi “empatiei virtuale”. Prima mobilitate transnaţională va avea loc în luna noiembrie, în Grecia. Rezultatele proiectului vor fi concretizate într-un ghid care va cuprinde informaţii şi sfaturi despre cum poate fi folosit internetul într-un mod inteligent şi pentru a evalua corect informaţii pe care le primesc online. E-book-ul “Ghid de bune practici online pentru elevi, profesori şi părinţi” va cuprinde activităţi şi exemple practice, studii de caz, sfaturi şi informaţii pentru o mai bună protecţie a tinerilor în faţa ştirilor false şi a agresiunilor virtuale.

“European Citizens of Tomorrow” este coordonat de Istituto Omnicompresivo di Istruzione Superiore Montereno, Italia. Ţările partenere sunt Portugalia, Macedonia, România şi Turcia. Prima mobilitate din cadrul acestui parteneriat este programată pentru luna decembrie, în Italia, ţara coordonatoare. Obiectivele sunt: tinerii să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi motivaţia interioară pentru a duce la bun sfârşit un anumit lucru; să se îmbunătăţească competenţele interculturale şi pe cele  care privesc nondiscriminarea, toleranţa şi acceptarea diversităţii; să se dezvolte abilităţile de comunicare/lingvistice, interpersonale şi IT; să înveţe a trăi creativ, adică a dobândi/a dezvolta acele abilităţi care îi învaţă să se adapteze unui mediu social schimbător. Rezultatele se vor concretiza în crearea unui website cu ajutorul căruia elevii profesorii/părinţii să comunice fără dificultăţi.

“Our Earth, Our Future?!” este un proiect al cărui coordonator este de Germania. Ţările partenere sunt Belgia, Italia, Olanda, Polonia, România şi Turcia. Tema proiectului se referă la protejarea mediului. Prima mobilitate din cadrul lui este programată pentru luna noiembrie, în Grecia, ţara coordonatoare. Rezultatele vor fi concretizate în introducerea unor teme de protecţie a mediului în CDŞ, cu ajutorul cărora elevii îşi vor consolida şi dezvolta deprinderi de reciclare selectivă a deşeurilor şi îşi vor forma comportamente pozitive faţă de protejarea mediului înconjurător .

 
Categorie articol: 

Comentarii