Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Între ştiinţă şi religie

Au participat Cornelia Negoiţă şi Angela Burtea, reprezentanţi ai Asociaţiei Anima Caste, iar din partea bibliotecii, Claudiu Brăileanu. De asemenea, în sală au fost foarte mulţi tineri. S-a discutat despre raportul dintre ştiinţă şi religie, despre sărăcia spirituală în care trăieşte omul contemporan, despre mântuire ca scop primordial în viaţa fiecărui om, despre desuetudinea darwinismului sau virtuţile Postului şi teologia Treimii. "Nu există un raport conflictual aşa cum se insinuează tot mai des astăzi. Există mulţi răuvoitori, care creează acest antagonism între ştiinţă şi religie, iar tendinţa este aceea de a ascunde unele adevăruri. De ce nu se spune nicăieri în mod deschis că pe Muntele Ararat, de pildă, s-a descoperit Arca lui Noe? Oamenii de ştiinţă au descoperit-o... De ce nu se spune oamenilor că în largul Mării Roşii s-au descoperit armuri, harnaşamente şi oase de cai aparţinând egiptenilor plecaţi să-i nimicească pe evreii lui Moise? De ce nu îndrăzneşte nimeni să povestească public şi să explice "ştiinţific" aprinderea Sfintei Lumini de la Sfântul Mormânt al Mântuitorului de la Ierusalim? Voi, tinerii de astăzi, sunteţi într-un mare pericol, în sensul că vi se ascund foarte multe lucruri şi vi se servesc foarte multe minciuni", a spus părintele Traian Mazăre.
Categorie articol: 

Comentarii