Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Încep pregătirile pentru noul bacalaureat

Înscrierile pentru bacalaureat se fac în perioada 14 - 18 decembrie, urmând ca în preajma probelor scrise să se reactualizeze listele în funcţie de cum au promovat sau nu elevii.

Proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română se va da în perioada 15 - 17 februarie. În fiecare şcoală se constituie o comisie din care face parte profesorul de la clasă şi un alt profesor din şcoală. Dacă nu mai există un alt profesor de specialitatea respectivă, se aduce un cadru didactic dintr-o altă şcoală. Preşedintele comisiei de evaluare a competenţelor este directorul sau directorul adjunct. Copiii vor avea la dispoziţie un text, care va fi un pretext pentru a i se evalua capacitatea de a comunica pe o anumită temă, pe fiecare bilet fiind aceleaşi întrebări, variind numai textul. În urma evaluării, candidatul va primi un certificat în care i se va atribui un calificativ: utilizator mediu, avansat sau experimentat.

Evaluarea competenţelor digitale se va face în perioada 19 - 29 aprilie. Candidaţii vor primi o foaie cu patru subiecte, cu 20 de itemi, pentru rezolvarea cărora vor avea 90 de minute. Competenţele vizează următoarele domenii: Concepte de bază privind sistemele de calcul, Utilizarea computerului în organizarea fişierelor, Sisteme de operare, Procesoare de texte, Procesoare de calcul tabelar, Prezentări, Baze de date, Mijloace moderne de comunicare, reţeaua Internet. În funcţie de punctajul obţinut, fiecare candidat va primi un calificativ: începător, mediu, avansat şi experimentat. Chiar dacă un candidat nu obţine niciun punct, el va primi totuşi calificativul "începător". "Este foarte important să se prezinte toţi candidaţii la aceste probe de evaluare a competenţelor, pentru că fără acestea nu se va putea trece la etapa următoare, probele scrise", a sprecizat inspectorul adjunct Romeo Mocanu.

În perioada 31 mai 4 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Fiecare candidat va primi un certificat cu calificative conform normelor internaţionale, de la A1, începător, până la C2, experimentat. Proba va avea trei etape, o probă scrisă de 90 de minute, care vizează înţelegerea textului scris şi exprimarea scrisă, exprimarea orală - va dura 10 - 15 minute şi înţelegerea unui text audiat, care va dura 20 de minute.

Inspectorul şcolar general adjunct Romeo Mocanu a mai precizat că astăzi, de la ora 15.00, la Inspectoratul Şcolar are loc o pregătire a profesorilor evaluatori, câte unul de la fiecare şcoală. Pregătirea este realizată de inspectorul de specialitate Tatiana Bercariu şi de profesoara Florentina Andronache, formator naţional pentru evaluatori. Urmează ca după această formare, profesorii să disemineze informaţiile la nivelul şcolii, până la sfârşitul lunii noiembrie. Pregătirile au început şi la nivelul elevilor, deja în clase se lucrează pe modele. "Ministerul a pus la dispoziţie câteva modele, dar profesorul poate să creeze mai multe, astfel încât elevii să fie pregătiţi atât pentru proba de evaluare a competenţelor, cât şi pentru probele scrise. Dacă la început era ceva confuzie şi teamă în rândul elevilor, acum lucrurile s-au mai lămurit", a mai spus Romeo Mocanu.

Şi candidaţii din alte serii dau bacalaureatul după noile reguli

Candidaţii din alte serii trebuie să se înscrie în luna decembrie şi să susţină proba de competenţe digitale, care până acum nu s-a mai dat. Pentru celelalte probe orale, dacă au fost promovate, nu se mai cere o nouă evaluare, însă aceşti candidaţi nu vor obţine certificate de competenţă. Numai dacă au picat una dintre aceste probe, trebuie să o susţină din nou şi în acest caz primesc un certificat de atestare a competenţelor. Pentru probele scrise, candidaţii vor putea da probele picate în sesiunile anterioare sau cele pentru care depun o cerere când se înscriu. Dacă au picat cumva în sesiunile anterioare numai ultima probă, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare decât cea a specializării, ei nu vor mai da nicio probă scrisă, cu condiţia să obţină media şase. Dacă anul trecut la probele orale se dădeau note mari, care ajutau obţinerea mediei şase, anul acesta aceste note nu se mai iau în calcul, iar media la bacalaureat se va calcula doar ca medie a notelor obţinute la cele trei probe scrise: limba română, matematică sau istorie şi, la alegere, una dintre disciplinele din aria curriculară a specializării. Media minimă de promovare este şase.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii