Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANUNŢ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL CÂMPIA BRĂILEI

ANUNŢ – PRELUNGIRE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL CÂMPIA BRĂILEI

APEL SELECTIE Sm 19.2, MĂSURA M7/6B

-versiune simplificata-

Numărul de referin]ă al sesiunii cererii de proiecte: M7/6B – nr. 1/2018

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CAMPIA BRAILEI  anun]ă prelungirea  sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru

  • Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale”

Beneficiari eligibili: Autoritati publice locale, ONG-uri definite conform legislatiei, Furnizori de servicii sociale, Parteneriate formate din autoritati publice locale, ONG-uri, furnizori de servicii sociale.

Fonduri disponibile alocate acestui apel– 20.000 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect –  20.000 euro

Data limită de primire a proiectelor: 15 NOIEMBRIE 2019, ora 17.00

Locul [i intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul Asocia]iei GAL Câmpia Brăilei, Sediu administrativ: Com. Unirea, str. Scolii nr. 32, Jud. Brăila, in perioada 01 NOIEMBRIE  – 15 NOIEMBRIE 2019, de luni pana vineri , în intervalul orar 14.00 – 17.00.

Informa]ii detaliate privind accesarea [i derularea măsurii: Masura 7/6B “Sustinerea serviciilor sociale”  sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Câmpia Brăilei , disponibile pe site-ul GAL-ului, www.galcampiabrailei.ro .

Date de contact pentru informa]ii suplimentare: Tel: 0741 200940, e-mail: campiabrailei@gmail.com, www.galcampiabrailei.ro .

La sediul GAL Campia Brailei sunt disponibile si versiunile pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate.

 

Întocmit,                                            

Răzmerița Ionuț Cosmin                                     

Versiune PDF AICI
Categorie articol: 

Comentarii