Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* cercet ă torii au lansat teorii care schimb ă istoria acestor meleaguri, dup ă ce au descoperit artefacte vechi de 7.000 de ani la Br ă ili ț a * în urm ă cu milenii, Dun ă rea curgea cu 100.000 mc/s, Balta Br ă ilei era Delt ă a Dun ă rii, iar fluviul se rev ă rsa precum Nilul, pe zeci de...
Citeste mai multe...
* Sala "Regele Ferdinand I ș i Regina Maria" va g ă zdui joi, 29 iulie, de la ora 11.00, o inedit ă dezbatere public ă privind istoria, cultura ș i civiliza ț ia î n zona Br ă ilei * particip ă dr. St ă nic ă Pandrea, ș ef Sec ț ie Arheologie, ș i maestrul Hugo M ă r ă cineanu, membru UAPR Muzeul...
Citeste mai multe...
* cu prilejul Zilelor Europene ale Arheologiei, muzeografii Secției Arheologie de la Muzeul Brăilei au prezentat artefacte descoperite la Siliștea, datând din Epoca Fierului * alături de ceramică veche, au putut fi admirate obiecte din lut și os, confecționate în urmă cu câteva mii de ani Zilele...
Citeste mai multe...