Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vechimea nu mai este necesara pentru examenul de expert contabil

Inscrierea la examenul de admitere in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat nu va mai fi conditionata de vechime, intrucit, dupa sustinerea acestui examen, este obligatorie efectuarea unui stagiu de trei ani de practica sub controlul organismului profesional.
Decizia a fost luata printr-o hotarire de aprobare a Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat.
Admiterea la stagiu se face in baza noului Regulament, iar efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini se desfasoara pe baza reglementarilor elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

Numarul variantelor de subiecte creste de la 10 la minimum 30

Pentru admiterea in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, potrivit noului Regulament, se elimina disciplina de control financiar si se introduce, ca subdisciplina, "Doctrina si deontologia profesiei contabile".
Astfel, pentru admiterea in stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, disciplinele de examen vor fi urmatoarele: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile. In cazul admiterii in stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat, disciplinele de examen sint contabilitate, fiscalitate si drept.
De asemenea, numarul de variante privind subiectele la disciplinele care fac obiectul probelor scrise se mareste de la 10 la cel putin 30.
Din aceste variante, presedintele Comisiei extrage cel putin 15 variante cuprinzind subiectele elaborate pentru fiecare proba scrisa, fata de o singura varianta cit este prevazut in prezent.
Hotarirea stabileste ca Regulamentul va fi completat cu o metodologie privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale ale cetatenilor straini din Uniunea Europeana.
Aceasta va fi elaborata, in termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului, de catre Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii