Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sporurile salariale care se au in vedere la evaluarea pensiilor

In procesul de evaluare in vederea recalcularii pensiilor, se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, prevazute de Legea 57/1974 - se arata intr-un comunicat al Casei Judetene de Pensii (CJP) Braila. Cele mai frecvente sporuri acordate sint cele de vechime in munca (care trebuie dovedite cu adeverinta pentru perioada de dupa 01.04.1992); pentru conditii deosebite si grele de munca; de santier; indemnizatia acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru; sumele acordate soferilor (care in mod suplimentar au efectuat si activitati de taxare, primitor/ distribuitor, gestionar, minuitor de valori); indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere (acordata persoanelor din invatamint si din ocrotirea sanatatii); indemnizatiile acordate cadrelor didactice care desfasoara activitatea de dirigentie; sporul de lucru sistematic peste programul normal; pentru exercitarea unei functii suplimentare si alte sporuri cu caracter permanent prevazute de contractul colectiv de munca.
"In situatia in care aceste sporuri nu sint operate in carnetul de munca, acordarea lor poate fi dovedita cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau de catre detinatorii arhivelor acestora. Pensionarii trebuie sa stie ca toate documentele pot fi prezentate în termen de 3 ani de la data recalcularii. Daca acestia vor prezenta acte doveditoare de natura sa modifice elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda de la data la care a fost pusa în plata etapa de recalculare, de care a beneficiat persoana respectiva", a precizat Sorin Enache, director executiv al CJP Braila.
Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde, in mod obligatoriu, denumirea unitatii, perioada in care s-a lucrat (cu precizarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca), functia sau specialitatea exercitata, denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata, perioada in care a primit sporul si termenul in baza caruia s-a acordat. De asemenea, adeverintele vor purta numar de inregistrare, data eliberarii, stampila unitatii precum si semnatura conducerii unitatii. Nu sint considerate sporuri cu caracter permanent si nu sint luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie sau dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale; participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice; premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite; recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate; diurnele de deplasare si de delegare; indemnizatiile de delegare, detasare si transfer; drepturile de autor; drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul desfacerii contractului de munca; al 13-lea salariu etc.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii