Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se simplifica declararea obligatiilor fiscale

In Monitorul Oficial nr.1055 din 26 noiembrie a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1521/2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului" pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat.
Ordinul aproba un nou model si continut pentru formularele: 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", 710 "declaratie rectificativa", 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata" si 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata".
Ordinul mai stabileste ca platitorii de impozite, taxe si contributii sociale pot utiliza pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul consolidat formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului" aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului.
Acest mod simplificat de declarare a obligatiilor bugetare poate fi adoptat doar in situatia in care pentru fiecare obligatie bugetara sint indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: in perioada de raportare rezulta sume de plata; in perioada de raportare suma datorata este egala cu suma de plata, nefiind influentata de sume deductibile pentru care exista obligatia de declarare; suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pina la termenul de plata prevazut de lege.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii