Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sanctiuni drastice pentru poluarea mediului

Adaptarea legislatiei tarii noastre la legislatia comunitatii europene a
fost una din primele sarcini asumate de Romania in momentul
declansarii negocierilor pentru integrare. De la an la an tot mai
multe acte normative au fost modificate, unul din domeniile in care
legislatia a fost aproape complet revazuta fiind cel al protectiei
mediului. OUG nr. 195, privind protectia mediului, OUG nr. 196, privind fondul pentru mediu si OUG nr. 152, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, sint ultimele acte normative aparute in acest domeniu. Ele au fost prezentate, in cadrul unei conferinte de presa, de catre Daniela Agache, comisar sef al Comisariatului Judetean Braila al Garzii Nationale de Mediu (CJGNM).
Intr-o editie anterioara v-am prezentat sanctiunile contraventionale acordate pentru incalcarea reglementarilor privind protectia mediului si faptele astfel pedepsite. Pentru incalcari grave ale noii legislatii, insa, mai precis pentru faptele care pun in pericol viata ori sanatatea oamenilor sau animalelor, incadrarea se face in penal, iar sanctiunile pot ajunge si pina la 20 de ani de inchisoare.

Trei luni inchisoare sau 550 milioane de lei amenda penala

Arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate si de pe terenurile supuse refacerii ecologice; poluarea accidentala datorita nesupravegherii executarii lucrarilor noi, functionarii instalatiilor, echipamentelor tehnologice si de tratare si neutralizare, mentionate In prevederile acordului de mediu si/sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, constituie infractiuni si se pedepsesc cu Inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penala de la 55.000 la 60.000 RON, daca au fost de natura sa puna In pericol viata ori sanatatea umana, animala sau vegetala. Constituie infractiuni si se pedepsesc cu Inchisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amenda penala de la 65.000 la 70.000
RON fapte cum ar fi: poluarea prin evacuarea, cu stiinta, In apa, In atmosfera sau pe sol a unor deseuri sau substante periculoase; nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru
protectia apei si a atmosferei, prevazute de actele normative In
vigoare; folosirea de momeli periculoase si de mijloace electrice pentru omorirea animalelor salbatice si a pestilor, In scopul consumului sau al comercializarii; nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vinat si pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege si In zonele cu regim de protectie integrala, potrivit reglementarilor specifice.

Cultivarea plantelor modificate genetic fara aviz de mediu, 700 milioane de lei amenda

Pe acelasi palier de sanctiuni sint incadrate si faptele urmatoare: continuarea activitatii dupa suspendarea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu; nesupravegherea si neasigurarea depozitelor de deseuri si substante periculoase, precum si nerespectarea obligatiei de depozitare a Ingrasamintelor chimice si produselor de protectie a plantelor numai ambalate si In locuri protejate; prezentarea, In lucrarile privind evaluarea de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, a bilantului de mediu sau a raportului de amplasament a unor concluzii si informatii false; producerea si/sau importul In scopul introducerii pe piata si utilizarea unor substante si preparate periculoase, fara respectarea prevederilor actelor normative In vigoare si introducerea pe teritoriul Romaniei a deseurilor de orice natura In scopul eliminarii acestora; omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major. "La fel de grava este considerata si producerea, livrarea si utilizarea Ingrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor neautorizate; desfasurarea de activitati cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fara a solicita si obtine acordul de import/export si/sau autorizatiile prevazute de reglementarile specifice sau cultivarea plantelor superioare modificate genetic fara autorizatie din partea autoritatii publice competente pentru agricultura si fara contract cu titularii autorizatiilor de introducere deliberata In mediu si pe piata a organismelor modificate genetic", a precizat Daniela Agache.

Tentativa se pedepseste.

De asemenea, constituie infractiuni si se pedepsesc cu Inchisoare de la 1 la 5 ani, fapte cum ar fi: nerespectarea interdictiilor privind utilizarea pe terenurile agricole a produselor de protectie a plantelor sau a Ingrasamintelor chimice; provocarea, datorita nesupravegherii surselor de radiatii ionizante, a contaminarii mediului si/sau a expunerii populatiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt cresterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de interventie In caz de accident nuclear.
Cu Inchisoare de la 2 la 7 ani, se sanctioneaza urmatoarele fapte: continuarea activitatii dupa dispunerea Incetarii acesteia; neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase care au devenit deseuri; refuzul interventiei In cazul poluarii accidentale a apelor si a zonelor de coasta.
In situatia In care infractiunile pedepsite au pus In pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna dintre urmarile prevazute In art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este Inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar In cazul In care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este Inchisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii