Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Penalitati usturatoare pentru neplata la timp a darilor

Incepind cu data de 1 ianuarie 2006, notiunea de "dobinda" datorata pentru neachitarea la scadenta a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat a fost inlocuita cu notiunea de "majorare de intirziere", informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Este vorba despre prevederile art.III din Legea nr.210/2005 privind aprobarea OG nr.20/2005 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala.
Majorarile de intirziere se calculeaza pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Potrivit aceluiasi act normativ, de la 1 ianuarie 2006, nivelul majorarii de intirziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.
Totodata, ANAF precizeaza ca acelasi nivel al majorarii de intirziere va fi datorat si de catre organele fiscale in cazul in care acestea nu restituie sau nu ramburseaza sumele cuvenite contribuabililor in termenul prevazut de lege.
De asemenea, de la 1 ianuarie 2006 nu se mai percepe penalitatea de intirziere de 0,6% pentru fiecare luna de intirziere la plata obligatiilor fiscale.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii