Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noi precizari privind derularea Programului "Fermierul"

La inceputul acestei luni a intrat in vigoare Ordonanta nr. 20/2006,
privind acordarea de facilitati producatorilor agricoli si crescatorilor de animale In perioada de preaderare la Uniunea Europeana.
De fapt, noul act normativ aduce precizari in legatura cu derularea Programului "Fermierul" si completeaza setul de legi ce stabileste functionarea lui. Cea mai importanta precizare este insa cea privind definitia fermei familiale, sintagma atit de intilnita in Program. Mai precis, conform ordonantei, " Prin ferma familiala cu caracter comercial se Intelege exploatatia agricola constituita din membrii unei familii sau rudele acestora pina la gradul IV inclusiv, care desfasoara activitati economice In mod independent, iar peste 50% din productia realizata este valorificata pe piata. Ferma familiala cu caracter comercial se poate organiza In oricare dintre formele asociative prevazute de legislatia In vigoare".
Atestarea fermelor familiale cu caracter comercial se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.

Facilitati pentru fermele familiale care acceseaza "Fermierul"

Ordonanta precizeaza clar si ca Programul "Fermierul" este un ansamblu de masuri menite sa sprijine realizarea proiectelor de investitii In agricultura, precum si a celor de dezvoltare rurala. El se adreseaza producatorilor agricoli din mediul rural care doresc sa Isi organizeze o ferma familiala cu caracter comercial de un anumit profil si care este condusa si administrata de catre proprietar Impreuna cu membrii familiei. Pentru accesarea Programului "Fermierul" este necesar ca terenul agricol pe care se realizeaza investitia sa fie detinut cu titlu de proprietate si/sau cu contract de arendare sau concesiune, potrivit legii.
De prevederile ordonantei beneficiaza producatorii agricoli care Indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au atestat de ferma familiala cu caracter comercial; realizeaza investitii In productia agricola; proiectele de investitii respecta conditiile de eligibilitate, tehnice si economice.
La accesarea Programului "Fermierul", fermelor familiale cu caracter comercial li se acorda urmatoarele facilitati: aplicarea tarifelor unice pentru activitatile specifice desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile subordonate, percepute pentru terenurile agricole; scutirea de la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala si a timbrului judiciar datorate pentru autentificarea actelor de transfer a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole, achizitionate In vederea constituirii de ferme familiale cu caracter comercial; scutirea de la plata taxelor/tarifelor, dupa caz, pentru eliberarea avizului/autorizatiei PSI, a avizului/autorizatiei sanitare si a avizului/autorizatiei sanitare veterinare.

Biroul unic infiintat prin lege

O alta prevedere a Ordonantei nr. 20 este si infiintarea si functionarea Biroului unic. Astfel, in scopul simplificarii procedurilor administrative de avizare a proiectelor de finantare desfasurate In cadrul Programului "Fermierul" si urgentarii implementarii acestora, se Infiinteaza In cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, Biroul unic de avizare. Biroul unic acorda asistenta de specialitate pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, respectiv a acordurilor pentru proiecte, In scopul accelerarii absorbtiei fondurilor "Sapard". Biroul unic este o structura organizatorica, fara personalitate juridica, constituita din reprezentanti ai urmatoarelor servicii deconcentrate ale autoritatilor administratiei publice centrale, desemnati prin ordin al prefectului, pe baza propunerilor comunicate de catre conducatorii serviciilor: un reprezentant al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, Imputernicit cu drept de semnatura, In calitate de membru; un reprezentant al directiei de sanatate publica, Imputernicit cu drept de semnatura, In calitate de membru; un reprezentant al serviciului de urgenta profesionist judetean (PSI), Imputernicit cu drept de semnatura, In calitate de membru; un reprezentant al agentiei judetene de protectie a mediului, In calitate de membru, avind competentele stabilite de conducatorul serviciului public deconcentrat.

Atributiile Biroului unic

Spatiul In care Isi desfasoara activitatea Biroul unic se asigura de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala si tot directiile asigura Secretariatul Biroului unic. Cheltuielile de functionare ale secretariatului tehnic se suporta de la bugetul de stat. Biroul unic se Intruneste saptaminal sau ori de cite ori este necesar. Organizarea si functionarea Biroului unic se aproba prin ordin al prefectului.
Biroul unic are urmatoarele atributii principale: primeste, verifica si Inregistreaza dosarele si actele doveditoare; sustine solicitantul In demersurile sale pentru completarea actelor si documentelor necesare la Inregistrarea dosarului; elibereaza solicitantului dovada prin care se recunoaste primirea dosarului si a actelor necesare; comunica In scris solicitantului, prin secretariat, rezultatele analizei documentatiei.

Un singur proiect cert

Pentru accesarea fondurilor si derularea unor proiecte prin Programul "Fermierul", pina in prezent, la biroul special amenajat in cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Braila s-au prezentat 414 producatori agricoli, potentiali beneficiari. Ei au solicitat consultanta astfel: pe Masura 1.1, 10 producatori, din care 8 si-au exprimat interesul de a infiinta unitati de procesare lapte si 2 carne. Pe Masura 3.1. s-au prezentat 370 de fermieri, din care 17 si-au exprimat dorinta de a infiinta ferme horticole, 9 pomicole, 35 vor sere, 146 vor ferme de vaci de lapte, 48 de oi si capre, 25 ferme de porci, 88 exploatatii vegetale si 2 ferme de pui. Pe Masura 3.4., s-au orientat spre dezvoltarea unor activitati mestesugaresti, 6 potentiali beneficiari, pentru ferme de melci si-au exprimat optiunea 16, 9 doresc sa dezvolte o afacere in apicultura, 2 in acvacultura, iar 1 doreste infiintarea unei crescatorii de ciuperci. Concret, insa, pina in prezent, a obtinut aprobarea initiala si a demarat procedura de obtinere a avizelor un singur fermier brailean.
Reamintim ca Programul "Fermierul" se adreseaza tuturor celor care vor sa desfasoare o afacere profitabila in sectorul agrar, conforma cu standardele impuse de UE.

Componenta Biroului unic Braila

Prin Ordin al Prefectului, a fost infiintat, in data de 15 februarie, pe linga Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Braila, Biroul unic de avizare a proiectelor de finantare desfasurate in cadrul Programului "Fermierul". Componenta Biroului este urmatoarea: dr. Stefan Voicila - reprezentant al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor; jr. Danut Ionita - reprezentant al Directiei de Sanatate Publica; lt.col. Crinel Cotet - reprezentant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dunarea"; Teodora Duminica - reprezentant al Agentiei Judetene de Protectie a Mediului. Secretariatul Biroului unic va fi asigurat de catre Mihai Apostu, specialist DADR. Spatiul in care isi desfasoara activitatea Biroul unic a fost pus la dispozitie de DADR Braila, si este situat in Palatul Agriculturii, parter.
Biroul unic are drept scop acordarea de asistenta de specialitate pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, respectiv a acordurilor pentru proiectele prevazute in cadrul programului "Fermierul".
Biroul unic se intruneste saptaminal sau ori de cite ori este nevoie.
Pentru servicii de consultanta, in permanenta la sediul Biroului se afla un inginer al Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Braila.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii