Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MAI va monitoriza parcurile industriale care beneficiaza de ajutoare de stat

Ministerul Administratie si Internelor (MAI) va atribui si va retrage titlul de parc industrial celor care solicita aceasta titlulatura, in urma careia beneficiaza de o serie de ajutoare de stat , institutia urmind sa monitorizeze si dezvoltarea acestora, potrivit unui proiect de lege.
MAI a anuntat, luni, ca supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind stimularea parcurilor industriale, sugestiile fiind asteptate pina pe data de 30 decembrie 2005.
In expunerea de motive, initiatorii documentului apreciaza ca textul OG 65/2001, care reglementeaza in prezent constituirea si functionarea parcurilor industriale, necesita anumite modificari.
Una dintre acestea vizeaza definirea mai clara a parcurilor industriale, propunerea legislativa urmarind sa fie aplicata doar acelor entitati care sint sustinute prin "masuri de natura ajutorului de stat", nu si altor infrastructuri de afaceri denumite parcuri industriale.
Conform proiectului, pentru realizarea unui parc industrial, proprietarii terenului incheie un contract de asociere in vederea constituirii unei astfel de entitati, avind posibilitatea sa atraga diverse alte persoane juridice.
Administrarea parcului se realizeaza pe baza de contract incheiat intre proprietari si o societate comerciala, care nu poate sa desfasoare in interiorul parcului decit activitati de servicii. In aceste conditii, terenul aferent parcului industrial poate sa apartina oricaror persoane fizice sau juridice interesate in dezvoltarea unei astfel de afaceri, inclusiv societatea administrator.
Potrivit proiectului de lege, terenul respectiv trebuie sa aiba o suprafata de cel putin zece hectare, sa existe posibilitatea de a fi racordat la utilitati, precum si accesul la un drum national sau european.
In normele actuale, exista obligativitatea ca societatea care solicita titlul de parc industrial sa detina trenul, sau sa aiba drept de folosinta pentru cel putin 30 de ani, prevedere care nu se regaseste in textul proiectului de lege.
De asemenea, obligatia ca terenul sa fie liber de orice sarcini si neimplicat in litigii aflate in curs de solutionare nu mai este inclusa in proiectului de act normativ, aceste prevederi fiind obligatorii doar pentru imobilelele aferente parcului industrial.
Promovarea parcului, racordarea lui si agentilor economici locatari la infrastructura de baza cad in sarcina societatii administrator.
Pentru atribuirea titlului de parc industrial, societatea administrator transmite la MAI documentele prin care se face dovadaindeplinii conditiilor impuse si un studiu de fezabilitate. Titlul se retrage in momentul in care nu se indeplinesc indicatorii prevazuti in studiul de fezabilitate.
"Agentii economici de buna credinta care au realizat investitii in perimetrul parcului industrial nu sint obligati la restituirea facilitatilor in situatia in care retragerea titlului se efectueaza din alte motive decit din vina exclusiva a acestora", se mai arata in expunerea de motive a proiectului de lege.
In ceea ce priveste facilitatile incluse, propunerea de act normativ include prevederile deja existente in Codul Fiscal pentru parcurile industriale si mentioneaza in plus ca pot fi acordate alte facilitati, potrivit legii, de administratia publica locala.
De asemenea, proiectul mentioneaza si posibilitatea unor fonduri de la bugetul de stat acordate prin programe multianuale de finantare derulate prin bugetul MAI.
Parcurile industriale care vor fi acreditate de minister sint scutite de plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent.
Potrivit Codului Fiscal, parcurile industriale nu platesc impozit pe terenul si cladirile utilizate si beneficiaza de o deducere suplimentara din profitul impozabil, in cota de 20% din valoarea investitiilor in constructii sau a reabilitarilor de constructii, infrastructura interna si de conexiune la reteaua publica de utilitati, pina la 31 decembrie 2006.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii