Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Comisiilor judetene

Zilele trecute, Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare si functionare al Comisiilor judetene în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati (COJES), înfiintate în baza Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati. Conform acestuia, COJES va fi alcatuita din reprezentanti ai structurilor desconcentrate ale institutiilor publice centrale, ai autoritatilor administratiei publice locale, organizatiilor sindicale, asociatiilor patronale precum si ai organizatiilor neguvernamentale cu activitate recunoscuta în domeniul egalitatii de sanse.
Desemnarea membrilor COJES se va face de catre conducerea institutiilor si structurilor asociative si se aproba prin ordin al Prefectului. Presedintele COJES va fi reprezentantul în teritoriu al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între femei si barbati (ANES), fiind persoana cu atributii în domeniul egalitatii de sanse din cadrul Directiilor de Munca, Solidaritate Sociala si Familie. Unele dintre principalele atributii ale Comisiilor judetene sint promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse, în scopul eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de sex si elaborarea de recomandari si îndrumari pentru autoritatile publice locale, în vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului. De asemenea, Comisiile judetene vor avea si atributii de promovare a schimbului de experienta si de informatii privind actiunile desfasurate în domeniu, dar si de promovare a propunerilor pentru strategia locala de implementare a principiului egalitatii de sanse între femei si barbati.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii