Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Firmele trebuie sa-si consulte salariatii cu privire la deciziile pe care le iau

In curind, angajatorii care Incadreaza cel putin 20 de salariati vor avea obligatia sa informeze si sa consulte reprezentantii angajatilor asupra situatiei economice a firmei si a politicilor privind forta de munca In cadrul Intreprinderii. De asemenea, ei vor trebui sa informeze angajatii cu privire la orice decizie care duce la modificari importante In organizarea muncii, In relatiile contractuale sau In raporturile de munca. Toate aceste prevederi se regasesc intr-un proiect de lege ce a fost, deja, adoptat de Guvern si care va fi trimis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.
Actul normativ prevede ca informarile si consultarile sa se faca Intr-un mod si cu un continut care sa permita salariatilor sa analizeze problema si sa pregateasca, daca este cazul, un raspuns. Angajatorii au dreptul sa nu comunice salariatilor informatiile de natura sa dauneze grav functionarii si intereselor Intreprinderii, dar trebuie sa Isi justifice decizia In fata reprezentantilor angajatilor. Acestia pot actiona Intreprinderea In justitie daca considera nejustificata decizia conducerii de a invoca confidentialitatea informatiilor. Proiectul prevede si contraventii si sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor, astfel ca angajatorul poate fi amendat cu 1.000 pina la 20.000 RON pentru nerespectarea obligatiei de a transmite reprezentantilor salariatilor informatiile care Ii privesc.
De asemenea, se pedepseste cu amenda de la 2.500 pina la 25.000 RON neinitierea de consultari cu salariatii de catre angajator, iar orice persoana care transmite informatii incorecte sau incomplete, cu rea credinta, va putea fi amendata cu 5.000 pina la 50.000 RON.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii