Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Firmele mici subcapitalizate vor disparea

Plafonul privind cifra de afaceri a unei firme care se Incadreaza In categoria Intreprindere mica si mijlocie ar putea creste de la opt milioane de euro la 50 de milioane de euro, iar valoarea activelor detinute, de la 8 milioane de euro la 43 milioane de euro.
Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii a initiat un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea legii privind stimularea Infiintarii si dezvoltarii firmelor mici si mijlocii. Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, introducerea pragurilor referitoare la cifra de afaceri si la activele totale sint definitorii In dimensionarea schemelor de ajutor de stat, care vor fi proiectate In anul 2006, pe diverse paliere de interventie si categorii de IMM. In plus, aceste prevederi vor permite IMM-urilor romanesti sa aiba acces la fondurile structurale.
In proiectul de modificare se mai prevede clasificarea firmelor mici si mijlocii In functie de numarul de salariati si cifra de afaceri anuala neta sau activele totale pe care le detin. Astfel, In categoria microIntreprinderi vor fi Incadrate firmele care au pina la noua angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pina la doua milioane de euro. Firmele care au Intre 10 si 49 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active nete de pina la 10 milioane euro vor fi incluse In categoria Intreprinderi mijlocii, In timp ce Intreprinderile mari vor avea Intre 50 si 249 salariati si o cifra de afaceri anuala neta de pina la 50 milioane euro sau active care nu depasesc 43 de milioane de euro.
Legislatia actuala clasifica IMM-urile doar In functie de numarul de angajati. Proiectul de ordonanta propune ca Incadrarea In plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sa fie stabilita pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantilor legali ai Intreprinderii.
In functie de relatia IMM-urilor cu alte Intreprinderi, raportata la capitalul sau drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, proiectul prevede ca pot exista trei tipuri de firme, respectiv Intreprinderi autonome, partenere si legate. O societate este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot In una sau mai multe firme, ori daca una sau mai multe Intreprinderi nu detin mai mult din 25% din capitalul social sau drepturile de vot ale societatii In cauza. Prin intreprinderi partenere se intelege toate Intreprinderile care nu sint clasificate ca Intreprinderi legate. Intreprinderile partenere detin Intre 25% si 50% din capitalul social ori din drepturile de vot ale fiecareia dintre ele. Situatia de Intreprinderi legate este descrisa ca fiind cea In care o firma detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte Intreprinderi. Pe de alta parte, situatia de Intreprinderi legate poate aparea atunci cind o societate are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere sau de supraveghere a celeilalte Intreprinderi.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii