Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Incepind cu data de 30 martie 2006, data intrarii in vigoare a OMFP 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, contribuabilii platitori de impozite, taxe si contributii sociale care se afla in administrarea organului fiscal teritorial au obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata la bugetul consolidat, declaratia rectificativa, decontul privind taxa pe valoarea adaugata, precum si declaratia privind impozitul pe profit, cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Formularele mentionate se depun pe format de hirtie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formatul de hirtie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF) elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Acesta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit si se poate ridica de la
Administratia Finantelor Publice a Municipiului, strada Delfinului nr.1, etaj 1, camerele 109 si 111, precum si de la Directia Generala a Finantelor Publice Braila - Serviciul Administrare Mari Contribuabili, etaj 5, camerele 506 si 510. De asemenea, programul poate fi descarcat de pe saitul Ministerului Finantelor, la adresa www.mfinante.ro
Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, care utilizeaza metoda de declarare cu codificarea informatiei prin cod de bare nu mai depun declaratia in format electronic.
In situatia in care platitorii opteaza pentru utilizarea ordinului de plata pentru declararea oligatiilor bugetare sint aplicate dispozitiile OMFP nr.1521/2005.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii