Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Concurs de admitere pentru cursurile gratuite ale scolilor postliceale de stat

In urma cu doar citeva zile, Ministerul Educatiei a hotarit ca, in situatia in care la scolile postliceale pentru care scolarizarea este platita de la bugetul de stat se vor inscrie mai multi candidati decit locuri disponibile se va da concurs de admitere. Admiterea se va face pe baza unor criterii generale si a unei metodologii elaborate de unitatile de invatamint cu consultarea factorilor interesati si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamint. In invatamintul postliceal au dreptul sa se inscrie absolventi de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor acte: cerere de inscriere, certificat de nastere, carte de identitate si certificat de casatorie in copie, certificate "conform cu originalul" de catre un membru al comisiei de admitere, diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire a studiilor liceale, dupa caz, foaia matricola pentru clasele IX - XII/XIII, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa reiasa ca este sanatos clinic candidatul si apt pentru calificarea pe care vrea sa o dobindeasca. Inscrierea candidatilor pentru admiterea in invatamintul postliceal se face conform metodologiei elaborate de unitatea de invatamint. Daca numarul candidatilor depaseste numarul de locuri, se va organiza concurs de admitere, care va consta intr-o proba scrisa, se precizeaza in ordinul ministrului. Tematica probei scrise este stabilita de fiecare unitate de invatamint, aprobata de Consiliul de Administratie, in functie de specificul calificarii profesionale obtinute prin scoala postliceala. Fiecare unitate de invatamint face publice, prin afisare, cu cel putin 30 de zile inainte de admitere prevederile metodologiei de admitere elaborata de unitatea de invatamint, tematica probelor de concurs, bibliografia recomandata. Daca se va sustine proba scrisa de admitere, membrii comisiei de admitere vor elabora in ziua concursului trei variante de subiecte, fiecare se va introduce intr-un plic, sigilat si stampilat. Presedintele comisiei alege unul dintre plicuri pentru examen si un altul de rezerva. Contestatiile lucrarilor scrise se depun la secretariatul comisiei de admitere, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, si vor fi inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamint. Contestatiile sint solutionate in unitatea de invatamint respectiva de catre comisia de contestatii, constituita conform metodologiei elaborate de unitatea de invatamint. Admiterea in invatamintul postliceal se organizeaza anual in doua etape, dupa incheierea sesiunii iunie-iulie si respectiv august a examenului de bacalaureat. Pentru anul scolar 2007 - 2008 admiterea se organizeaza intr-o singura etapa, in perioada 10 - 14 septembrie.
Singura institutie din Braila care are cursuri gratuite la scoala postliceala este Grupul Scolar "Ana Aslan". Aceste cursuri fara taxa se organizeaza pentru trei profile noi: balneofiziokinetoterapie si recuperare medicala - doua clase, asistent medical de radiologie si asistent medical de nutritie si dietetica cite o clasa. La Grupul Scolar "Ana Aslan" mai sint propuse in planul de scolarizare si clase la invatamintul postliceal cu taxa in profilurile: asistent medical generalist si asistent medical de farmacie, cite trei clase la fiecare. Admiterea la aceste clase cu taxa se face pe baza de dosar. Cursurile scolii postliceale se desfasoara dupa-amiaza, de la 14.00 la 21.00, iar practica se face in spitale, dimineata, intre orele 7.00 si 15.00. Inscrierile, pentru ambele forme de scolarizare, cu sau fara taxa, se face in perioada 1 - 10 septembrie.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii