Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bani pentru angajarea somerilor

Din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform Legii nr.76/2002, se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca provenita din rindul somerilor. Astfel, pentru ocuparea temporara a somerilor se pot acorda angajatorilor care desfasoara activitati pentru dezvoltarea comunitatii locale, subventii in cuantum de: 70% din salariul minim brut pe tara, garantat in plata, pentru persoanele angajate in perioada 1 aprilie - 31 octombrie si de un salariu minim brut pe tara, garantat in plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale, aferente acestuia, datorate de angajatori, pentru persoanele angajate in perioada 01 noiembrie -31 martie.
Aceste subventii se acorda, la solicitarea autoritatilor locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte privind achizitiile publice, cu avizul administratiei publice locale, pentru fiecare somer incadrat cu contract individual de munca, pe o perioada de cel mult 12 luni.
Agentii economici care incadreaza cu contract de munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamint sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent: un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii in munca (este vorba despre absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arta si meserii), 1,2 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamint secundar superior sau invatamint postliceal si 1,5 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamint superior.
Angajatorii care au beneficiat de masuri de stimulare a incadrarii in munca, potrivit art. 80 din Legea nr.76/ 2002, respectiv incadrarea pe durata nedeterminata a absolventilor unor institutii de invatamint, pot beneficia, dupa indeplinirea obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani, de un ajutor financiar. Suma se acorda pe o perioada de cel mult 2 ani si este egala cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii. "Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. Ajutorul financiar se vireaza, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale, prin plata acestei sume, in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii", se precizeaza intr-un comunicat al AJOFM Braila.
Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in virsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.
Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de virsta, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pina la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data angajarii. Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.
Firmele care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, dar angajeaza pe perioada nedeterminata, persoane din aceasta categorie si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data angajarii. Subventionarea acestor locuri de munca nu poate depasi 60 % din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca. Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din acesta categorie.
Tot din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind marginalizarea sociala, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila acorda sprijin angajatorilor care incadreaza in munca tineri cu virsta cuprinsa intre 16 si 25 ani, in conditiile unui contract de solidaritate. Este vorba despre o suma lunara reprezentind salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de 75 % din cistigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica. Aceasta suma lunara se acorda pina la implinirea de catre salariat a virstei de 25 ani.




Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii