Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* în ziua de 11 august, în intervalul orar 7.00 - 9.00, poli ț i ș tii br ă ileni au desf ă ș urat ac ț iuni, în sistem integrat, pentru cre ș terea gradului de siguran ț ă rutier ă Șoferii brăileni care nu au ținut cont de prevederile rutiere au avut de dat exlicații polițiștilor. În numai două...
Citeste mai multe...

Pagini